Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstelmaatregelen Leggelderveld afgerond

12 januari 2021 | Lian Flikkema

In 2020 heeft Natuurmonumenten tal van natuurherstelmaatregelen in het veld uitgevoerd. Er is van alles gebeurd. De eerste periode is nu afgerond. Het komende half jaar is er rust. Na de zomer van 2021 start de tweede periode van zes jaar (2021-2027) met herstelmaatregelen. Alles is erop gericht om de rijkdom van het open heidelandschap te behouden, de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren te vergroten en de natuur meer weerbaar te maken.

open heidelandschap

Wat is er gebeurd?

Er is een pakket aan maatregelen uitgevoerd: plaggen,(jonge) bomen verwijderen, dempen van greppels en veenputten, bomen rondom vennen verwijderen, vennen schoonmaken. Daarna hebben schapen hun taak verricht; grazen zodat jonge boompjes geen gelegenheid krijgen om opnieuw uit te lopen.

Waarom al die maatregelen?

Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht door een teveel aan voedingsstoffen. Belangrijke oorzaak is de grote hoeveelheid stikstof uit landbouw, verkeer en industrie. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen (vooral pijpestrootje), struiken en jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten zoals de beenbreek. En het heeft een negatief effect op bijzondere dieren.

Beenbreek

Wat gebeurt er in 2021?

Half 2021 start de tweede periode van herstelmaatregelen. Die werkzaamheden worden uitgesmeerd zes jaar. Afhankelijk van wat er waar nodig is, gaat Natuurmonumenten weer plaggen, opslag verwijderen en begrazen. We werken hierin nauw samen met andere terreinbeheerders en de Provincie Drenthe. Zodra duidelijk is waar en wanneer de werkzaamheden starten, zullen we dat op onze site vermelden.

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe