Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Lindermaten

  akker - jose gieskes

  Lindermaten

  Het gebied Lindermaten ligt tussen Losser en Enschede. Vanaf de Lossersestraat loopt een laarzenpad het drassige weiland in. Je passeert een groot insectenhotel. De insecten die er verblijven zijn vast druk aan het werk. Mooi om even bij stil te staan. Even verderop kom je terecht in een bosperceel en de akkertjes in het gebied zorgen voor voedsel en een schuilplaats voor veel dieren.

  Simone Damhof
  Simone Damhof

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Lindermaten

  Over het gebied

  Akkertjes

  Verspreid door het gebied liggen natuurakkertjes. Muizen, konijnen, vogels  en andere kleine dieren vinden er een schuilplek en voedsel. In de vroege ochtend tref je ze misschien wel aan als ze zich tegoed doen aan zaden en plantjes. De felgele kleuren van akkerbloemen zoals klaproos, margriet en korenbloem trekken veel insecten aan. De noodzaak van dit soort akkertjes zie je in dit filmpje.

  akker jose gieskes

  Natte voeten voor de slanke sleutelbloem

  Aan de zuidzijde stroomt de Elsbeek. Door herinrichting heeft de beek meer ruimte gekregen en loopt nu vrijer door het landschap. Bij hoog water stroomt een deel van het bos en de graslanden vol, goed voor de variatie in het landschap. De slanke sleutelbloem is bijvoorbeeld een soort die graag natte voeten heeft. In het voorjaar is deze lichtgele bloem een van de eerste bloeiers. De lente start pas echt als de boswachters in Twente deze bloemen spotten, het liefst in combinatie met een bedje van witte bosanemonen.

  elsbeek

  Insecten

  Het struinpad door het grasland brengt je langs het insectenhotel waar solitaire bijen leven. Kinderen uit Lonneker schonken ons het hotel in het kader van een klimaatproject. Op graslanden als deze en op natuurakkers kan je veel vlinders tegenkomen. Klein geaderd witje, dagpauwoog en citroentje, maar ook bijzonderheden als oranjetipje. In de dichtere bosjes langs de beek wonen reeën. Tegen de avondschemering kan je die op de velden zien staan. Hier vind je informatie over het insectenhotel.

  klein geaderd witje annemieke ouwehand

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid