Ga direct naar inhoud
Nieuws

Dode vissen of vogels in de natuur rond Maasplassen

23 augustus 2022 | Kay Jans

Het kan zijn dat je dode en/of zieke vogels of vissen aantreft tijdens je wandeling in de natuur rond de Maasplassen. Afgelopen dagen zijn er enkele dode dieren gevonden bij de Visplas en Molenplas in Stevensweert. Vermoedelijk een gevolg van blauwalg in het water.

Rondje Molenplas

Bij de Molenplas gaat het om een tiental dode vogels, voornamelijk nijlganzen. Bij de Visplas gaat het om dode vissen, vooral karpers. De kadavers van de dode vogels zijn opgeruimd en onderzocht door de NVWA: daaruit bleek dat er geen sprake is van vogelgriep.

Waterkwaliteit

Bij aanhoudende droogte en hoge temperaturen, kan het zuurstofgehalte in het water afnemen. Waterdieren zoals vogels en vissen kunnen daar ziek van worden en aan sterven. Zie je dode of zieke dieren met verlammingsverschijnselen in het water? Of happen vissen naar lucht? Dan kan er sprake zijn van blauwalg, botulisme of andere watervervuiling. Raak het water niet aan en laat je hond er ook niet in zwemmen of van drinken.

Riviersysteem

Het is natuurlijk sneu en geen fijn gezicht, dode vogels of vissen in het water of langs de waterkant. Aan de andere kant: reigers hebben nu een feestmaal. Dit soort processen horen bij de natuur en bij een riviersysteem. Zolang het niet om hele grote aantallen dode waterdieren gaat en het niet te vaak gebeurt, is het niet zozeer een probleem voor de natuur.

Zorgen over toekomst

Door het veranderende klimaat zullen warmere zomers met hoge temperaturen en minder water in de toekomst echter vaker voorkomen. Blauwalg wordt dan een steeds urgenter probleem. In Nederland is het bovendien slecht gesteld met de waterkwaliteit. En dat terwijl voldoende en schoon water cruciaal zijn voor natuur en behoud van biodiversiteit. Dat moet anders, vindt Natuurmonumenten.

Samen werken aan gezonde, robuuste natuur

We vinden het belangrijk dat de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen voor waterkwaliteit worden gehaald. In de Maasvallei werken we mee aan KRW-projecten van Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. Het gaat om het aanleggen van nevengeulen, verwijderen van stortstenen oevers en aanbrengen van dood hout in de rivier. Zo ontstaat meer stroming en dynamiek in het gebied en zal de waterkwaliteit toenemen.

Vinger aan de pols

De komende dagen blijft het warm. Onze boswachters houden de situatie in de gaten. Andere water- en terreinbeheerders doen dat ook. Zie je meerdere dode of zieke dieren in gebieden van Natuurmonumenten? Meld het via [email protected]. Raak de kadavers niet aan.

Kay
Kay Jans