Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meedenken over ecologische plannen langs de Limburgse Maas

30 augustus 2023 | Kay Jans

Rijkswaterstaat heeft plannen om op 7 locaties langs de Limburgse Maas natuurvriendelijke oevers en geulen te realiseren, met als doel de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Ook in gebieden van Natuurmonumenten zijn maatregelen voorzien.

Ontstenen oever Koningssteen

De plannen zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van de KRW is het oppervlaktewater in Europa in goede toestand terug te brengen. Dit betekent onder meer dat rivieren en beken weer een geschikt leefgebied moeten zijn voor planten en dieren die er thuishoren. De verbetermaatregelen hiervoor moeten uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd.

Maatregelen in het noordelijke Grensmaasgebied

Voor het Grensmaasgebied heeft Rijkwaterstaat plannen om een aantal Maasplassen aan te takken op de Maas voor herstel van stromend water, als leefgebied voor stromingminnende vissen en planten. Verder staat hier het ontstenen van de rivieroever zelf op het programma, voor een natuurlijkere overgang van water naar land. Ook dat is een aantrekkelijkere omgeving voor flora en fauna.

Locaties van Natuurmonumenten

De maatregelen zijn voorzien bij de volgende gebieden van Natuurmonumenten te Stevensweert en Ohé en Laak. Klik op de locatie voor meer informatie

 

overzichtskaart KRW-maatregelen Maasgouw

KRW-maatregelengebied Maasgouw

De volledige overzichtskaart van de KRW-maatregelen in Maasgouw vind je op de website van Rijkswaterstaat. 

Afstemming

In 2020 is Rijkswaterstaat het initiatief voor deze maatregelen gestart, in overleg met onder meer de gemeente Maasgouw, Natuurmonumenten en Waterschap Limburg. Ook zijn door Rijkswaterstaat bij particuliere grondeigenaren en andere direct belanghebbenden relevante aandachtspunten over het gebied opgehaald. 

Inloopavond 12 september

Om de omgeving de gelegenheid te bieden vragen te stellen over de plannen en het besluitvormingsproces, organiseren Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arcadis – die samen de maatregelen voorbereiden – een inloopbijeenkomst op dinsdag 12 september 2023 in restaurant Int Brookx, In het Broek 1 te Stevensweert. Wees welkom om tussen 19.30 en 21.00 uur binnen te lopen (er is geen plenair deel). Aanmelden is niet nodig.

Meedenken tot en met 26 september

Rijkswaterstaat nodigt de brede omgeving uit om mee te denken over de beoogde oplossingsrichtingen. Meer informatie over hoe dat kan en welke voorwaarden daarvoor gelden, is te vinden op de website van de overheid.

Meer weten

Meer informatie over de maatregelen voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op de website Samen werken aan riviernatuur en via de KRW-nieuwsbrief van Rijkswaterstaat.

Kay
Kay Jans