Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurontwikkeling Mantingerveld: kleinschalig heidelandschap in combinatie met natuurbegraven

19 januari 2022 | Sanne van Gemerden

Met steun van leden zette Natuurmonumenten dertig jaar geleden al de eerste stappen om landbouwgebieden rondom Mantinge en Nieuw Balinge te herstellen tot natuur. Er is veel gebeurd en nu zien we kansen een nieuwe stap te maken in het gebied tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex.

Mantingerveld

Nieuwe inrichting

Er is al veel natuur gerealiseerd, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Verschillende gebieden zijn nog niet met elkaar verbonden of ingericht. Bijvoorbeeld de landbouwgronden van Natuurmonumenten , ten westen van Nieuw Balinge. Op deze plek, van ongeveer 22 ha tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex, ziet Natuurmonumenten kansen om een kleinschalig heidelandschap te ontwikkelen in combinatie met natuurbegraven. Dit gebied biedt plaats aan vennen, heischraal grasland, heide, jeneverbes, vrijstaande eiken, wandelpaden en de mogelijkheid tot natuurbegraven. Op dinsdag 18 januari 2022 organiseerde Natuurmonumenten voor de bewoners van Nieuw Balinge een digitale informatiebijeenkomst. De plannen en het proces werden hierin toegelicht.

Natuurontwikkelingslocatie Mantingerveld

Het plan in het kort

Om de natuurwaarden in dit deel van het Mantingerveld te versterken werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland. De natuurbegraafplaats wordt onderdeel van een groter natuurgebied dat de komende jaren ten westen van Nieuw Balinge ontstaat. Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen (of urnen) worden begraven. Het is en blijft een natuurgebied, toegankelijk voor iedereen. De natuurgraven gaan op in de natuur, soms herkenbaar met een houten boomschijf met de naam van de overledene. Met het mogelijk maken van begraven in de natuur, wordt een extra impuls gegeven aan het de natuurwaarde van dit gebied. Recreatieve voorzieningen, zoals toegang en paden, verbeteren ook in dit plan. Met natuurbegraven wordt voorzien in de behoefte van mensen om een laatste eeuwigdurende rustplaats in de natuur te vinden. Hiermee komt Natuurmonumenten ook tegemoet aan de wens van bewoners van Nieuw Balinge om in hun eigen omgeving begraven te worden. Met natuurbegraven krijgen mensen de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan het behouden, versterken en ontwikkelen van de natuur.

Animatie van schaal grasland op natuurbegraafplaats

Voorbeeld van schraal grasland, zoals het er op een natuurbegraafplaats uit zou kunnen zien.

filmpje Heidepol

Meer informatie

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland lichten de plannen graag toe. Door de huidige Corona maatregelen is het nu nog niet mogelijk om ter plekke een excursie te organiseren. Daarom wordt er op een later tijdstip dit voorjaar een excursie georganiseerd om belangstellenden het gebied mee in te nemen. Alle deelnemers aan de digitale bijeenkomst krijgen hiervoor een uitnodiging. Ben je niet aanwezig geweest en wil je je hiervoor aanmelden of heb je een opmerking of suggesties voor dit plan? Stuur dan een bericht naar projectleider Randy Leeper via [email protected]

Schets natuurbegraafplaats Mantingerveld

Mantingerveld

Schets van mogelijke inrichting natuurbegraafplaats Mantinherveld

Vervolg

Natuurmonumenten werkt nu samen met Natuurbegraven Nederland het inrichting- en beheerplan verder uit. Daarbij houden we rekening met opmerkingen die we tot nu toe hebben gekregen. Als dit plan klaar is, deelt Natuurmonumenten dit met de gemeente Midden Drenthe. Hierna start een bestemmingsplanprocedure. In deze procedure wordt de wijziging van de bestemming van het gebied van ‘natuur’ naar ‘natuur met natuurbegraven’ aangevraagd. Daarvoor zijn alle benodigde documenten (inrichtingsplan, onderzoeken, etc.) voor iedereen beschikbaar. De gemeente zal de bestemmingsplanwijziging publiceren waarna belanghebbenden kunnen reageren. Zij kunnen hun reactie (in de vorm van een zienswijze) bij de gemeente kenbaar maken. De gemeenteraad moet de reacties meenemen in haar uiteindelijke beslissing. Vervolgens zal zij het plan wel of niet vaststellen. Daarna kunnen belanghebbenden in beroep gaan als zij het niet eens zijn met de beslissing van de raad. Pas na de afhandeling van een eventueel beroep kan het bestemmingsplan onherroepelijk worden en kan met de aanleg van het natuurgebied begonnen worden.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)