Wandelen

Jeneverbesroute Mantingerveld, vlakbij Hoogeveen

Wandelen

Jeneverbesroute Mantingerveld, vlakbij Hoogeveen

Wandel door de verschillende kleine stukjes heide ten zuiden van Mantinge. Ontdek de fraaie natuurgebiedjes, waarvan het Mantingerzand met zijn honderden jeneverbesstruiken de meeste indruk maakt. Ken je de 'witte wieven' al?

In het Mantingerveld is Natuurmonumenten bezig een groot heideveld in haar oude glorie te herstellen. Dit natuurontwikkelingsplan is Plan Goudplevier gedoopt, naar de vogel die vroeger veel in dergelijke gebieden broedde. Tussenliggende landbouwgrond wordt aangekocht en langzaam maar zeker omgevormd tot schrale heide. Daardoor kun je hier uiteindelijk gaan genieten van een ongerept natuurgebied met veel variatie. De wandelroute geeft je nu al een goed beeld van de huidige natuur, en van wat er nog gaat komen.

Deze wandelroute is afwisselend aangegeven met rode, witte en gele paaltjes. Je start door vanaf de parkeerplaats aan de Mantingerdijk de rode wandelroute te volgen.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats aan de Mantingerdijk
  • Vanaf de A28 Hoogeveen-Assen: Neem afslag Spier. Rijd via Wijster rijdt u door Mantinge richting Meppen. De parkeerplaats ligt ongeveer 1,5 kilometer buiten Mantinge aan de rechterkant, iets voorbij Voscheheugte. Via Hoogeveen of Westerbork: Rijd naar Nieuw-Balinge (N 374, afslag Nieuw-Balinge) en volg de bordjes Dorpshuis. Hier is ook een informatiehoek ingericht over de natuurontwikkeling. Volg vanaf de parkeerplaats bij het dorpshuis de Lijsterstraat, linksaf tot de Mantingerweg. Rechtsaf de Mantingerweg op, na 300 meter de witte wandelroutepijlen volgen.

Praktisch

De route

 Startpunt

1Jeneverbessen

Al snel na de start tref je een groot aantal, grillig gevormde, geheimzinnige struiken aan. Dit zijn de jeneverbessen waar het Mantingerzand (1) bekend om staat. Tot 1920 was het hier door de begrazing van duizenden schapen maar een kale bedoening, met veel stuifzand en hier en daar wat heidestruikjes. Toen de schaapskuddes verdwenen, grepen de jeneverbessen massaal hun kans om te kiemen en uit te groeien op het open zand. Sinds 1970 wordt het Mantingerzand als een jeneverbesreservaat beheerd.

Jeneverbessen
Jeneverbessen

2Eeuwenoude eiken

De fraaie eiken in dit bos (2) staan misschien al eeuwen bovenop deze stuifzandrug. Deze bomen hielden het stuifzand vast en beschermden zo de es en het dorp tegen het zand. Daar heeft het bos een beschermde status door verkregen.

Eeuwenoude eiken
Eeuwenoude eiken

3De achterste es

Door de dunne boompjes heen zie je het bouwland schemeren. Dit is de Achterste Es (3). Tot in de twintigste eeuw hebben boeren uit Mantinge er hun graan verbouwd. Er wordt nu opnieuw rogge verbouwd op de oude, natuurvriendelijke wijze. Omdat er geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt, zie je dat akkerkruiden als de korenbloem en akkerviooltjes hier weer een kans krijgen. 

De achterste es
De achterste es

4Uitzicht op de karakteristieke es

Vanaf de parkeerplaats Stienkamp (4) is de es met de karakteristieke bolling goed te zien. Deze bolling is ontstaan door het eeuwenlange opbrengen van plaggen en schapenmest. Vanaf deze parkeerplaats verlaat je de rode wandelroute. Volg nu de witte wandelroute verder over het fietspad.

Uitzicht op de karakteristieke es
Uitzicht op de karakteristieke es

5Terugkeer van de natuur

Dit stukje natuur met fietspad (5) was in 1997 nog één groot, egaal aardappelveld. Om de natuur terug te laten keren is de voedselrijke bouwvoor tot ongeveer 30 centimeter diepte afgegraven. Daarnaast tref je er een oud (opnieuw uitgegraven) ven. 

Terugkeer van de natuur
Terugkeer van de natuur

6Vrijgekomen aarde als nieuwe bodem

De vrijgekomen aarde is aan de rand van het gebied (6) neergelegd en met bos beplant. Door jaarlijks te maaien en het maaisel af te voeren verschraalt de bodem, waardoor je ziet dat de oorspronkelijke heidebegroeiing weer een kans krijgt. Waar het fietspad bij de parkeerplaats Koolveen komt, volg je de Koolveenweg rechtdoor tot voorbij de bosstrook.

Vrijgekomen aarde als nieuwe bodem
Vrijgekomen aarde als nieuwe bodem

7Veranderingen

Rechts van de weg zie je de akkers die in 2004 zijn afgegraven (7). Het oorspronkelijke bodemprofiel van voor de ontginningen is hersteld en de vennen en vochtige laagtes zijn uitgegraven. Met de vrijgekomen grond zijn de zandruggen hersteld en de hoeken van het perceel opgehoogd, waar bos is aangeplant. Heidekoetjes begrazen de centrale laagte. Zij voorkomen dat het dichtgroeit met bos, waardoor je er nu prachtig kunt wandelen. Kijk of je de watervogels en steltlopers kunt ontdekken, die de plas gebruiken als hun slaapplek.

Veranderingen
Veranderingen

8Het Achterste Veld (1)

Direct na de strook bos (8) neem je het zandpad naar links, te herkennen aan het toegangsbord van Natuurmonumenten ‘Mantingerveld’. Na circa 300 meter (direct voorbij het veerooster) de gele wandelroute naar rechts volgen. Na wat open stukken, bosjes en de ijsbaan (9) kom je bij de Mantingerweg. Hier blijf je de gele paaltjes naar links volgen langs het Achterste Veld (10) tot het veerooster aan het eind van de Mantingerweg. Vanaf hier kun je de blauwe wandelroute naar rechts volgen.LET OP: voor wandelaars die starten in Nieuw BalingeVanaf dorpshuis de Heugte in Nieuw Balinge ga je rechts langs de parkeerplaats en vervolgens linksaf de Robertusweg in. Op de T-kruising met de Mantingerweg rechtsaf. Na 300 meter begint de heide. Links van de weg is de heide niet begraasd en deze groeit gemakkelijk weer dicht. Rechts van de weg houden pony’s en geiten deze fraaie reliëfrijke heide open. Aan het eind van de weg ga je over het veerooster rechtsaf.

Het Achterste Veld (1)
Het Achterste Veld (1)

9Het Achterste veld (2)

Na wat open stukken, bosjes en de ijsbaan (9) kom je bij de Mantingerweg. Hier blijf je de gele paaltjes naar links volgen langs het Achterste Veld (10) tot het veerooster aan het eind van de Mantingerweg. Vanaf hier kun je de blauwe wandelroute naar rechts volgen.

Het Achterste veld (2)
Het Achterste veld (2)

10Het Achterste Veld (3)

Na wat open stukken, bosjes en de ijsbaan (9) kom je bij de Mantingerweg. Hier blijf je de gele paaltjes naar links volgen langs het Achterste Veld (10) tot het veerooster aan het eind van de Mantingerweg. Vanaf hier kun je de blauwe wandelroute naar rechts volgen.

Het Achterste Veld (3)
Het Achterste Veld (3)

11Het Groote Veld

Het licht golvende heidegebied (11) is slechts een deel van het vroeger veel uitgestrektere Groote Veld. Al vanaf 1992 werkt Natuurmonumenten hier aan plan Goudplevier. Dit plan gaat het heidegebied meer ruimte geven door verschillende heiderestanten met elkaar te verbinden. Behalve vogels zijn er ook veel insecten en reptielen die baat hebben bij een groot heidegebied. In de toekomst zul hier dan ook vooral adders, ringslangen, levendbarende hagedissen en zandloopkevers aantreffen die hier hun voordeel mee hebben gedaan.

Het Groote Veld
Het Groote Veld

12Onmisbare schakels voor het leven

Waar de rode wandelroute zich bij de blauwe voegt, rechts aanhouden. Verder de rode paaltjes volgen terug naar de parkeerplaats Mantinge, het startpunt van de wandelroute. Direct na het veerooster zie je links nog een mooi vennetje (12). Deze vennen vormen een onmisbare schakel voor het leven op de heide. Amfibieën en veel insecten zijn voor hun voortplanting volledig aangewezen op deze met water gevulde laagtes. Ook voor planten als zonnedauw, lavendelheide en veenpluis is de nabijheid van vocht een levensvoorwaarde.Op de droge zandruggen is de soortenrijkdom wat beperkter. Al vind je hier wel vaak de meest opvallende planten, zoals struikheide, kraaiheide en jeneverbessen. Samen met de diverse mossen en korstmossen hebben zij ook zeker hun waarde. Bovendien geldt zowel voor het dierenleven als voor de recreatie dat met name de afwisseling van groot belang is.

Onmisbare schakels voor het leven
Onmisbare schakels voor het leven
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.