Ga direct naar inhoud
Nieuws

Adders in het zonnetje in het Mantingerveld

20 december 2023 | Sanne van Gemerden

Deze herfst is er door Natuurmonumenten langs de Mantingerweg gewerkt om het gebied vrij te maken van schaduw. Zo kunnen de adders van het Mantingerveld in het voorjaar weer lekker van de zon genieten.

Een adder in de zon

Kwetsbaar gebied

Op deze lage plek naast de ijsbaan van Nieuw Balinge waar volgens overleveringen vroeger zelfs nog geschaatst kon worden groeide het de afgelopen jaren steeds verder dicht met bomen. Het gaat hier vooral om berk, Amerikaanse vogelkers en grove den. Doordat hier geen schapen, geiten of runderen graasden kregen de bomen kans om groot te worden. Vanwege de mooie, maar kwetsbare wal is deze plek niet geschikt voor begrazing. Op deze wal liggen vaak adders te zonnen. Maar de bomen groeiden steeds hoger, hoog tijd dus voor een ingreep.

Natuurontwikkeling bij het Mantingerveld

Herstel

De werkzaamheden vallen onder het project Natuurherstel fase 2. In gebieden zoals deze, met bijzondere natuurwaarden die vallen onder Natura 2000, worden deze projecten uitgevoerd. Hiervoor is geen vergunning nodig. Het doel is om de natuurwaarden te herstellen, of in ieder geval een bepaald niveau van herstel te bereiken. Het échte natuurherstel kan pas plaatsvinden als de stikstof problematiek aangepakt is. Want er daalt nog steeds veel stikstof neer in de natuur van het Mantingerveld. Dit bedreigt de natuur ernstig door vermesting en verzuring.

Heide op het Mantingerveld

Het aanwezige heidestruiken krijgen weer zon, net als de adders die op het walletje gaan liggen

Adders

Adders leven een vaak onzichtbaar bestaan op de heide. Door de natuurontwikkelingen op het Mantingerveld is hun leefgebied de afgelopen 30 jaar toegenomen. Ze overwinteren vaak in muizenholen. In het vroege voorjaar heb je de meeste kans om een adder te zien. Na de koude winter warmen ze zich op en liggen op luwe plekjes in de zon. Vooral de mannetjes zijn er als eerste bij, omdat ze zich helemaal fit willen voelen als de vrouwtjes tevoorschijn komen.

Vrijwilligers aan het werk in de heide

Vrijwilligers aan het werk in het Mantingerveld

Beheer in toekomst

Nu de zon weer op de wal kan schijnen, is het belangrijk om het zo te houden. Als we niets doen dan groeien de bomen snel weer terug. Daarom gaan de beheervrijwilligers van Natuurmonumenten jaarlijks langs om de begroeiing terug te zetten, als dat nodig is. Hiermee hopen we een zonnige toekomst voor de adders te scheppen.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)