Ga direct naar inhoud

Schoner menggranulaat op nieuwe paden

Gemalen bouwpuin (menggranulaat) wordt in Nederland gerecycled en gebruikt voor verharding van wegen en paden. Ook Natuurmonumenten heeft dit materiaal gebruikt voor halfverharde paden. Helaas bevat het puin ook stukjes plastic, metaal en ander bouwafval. Dat is niet wenselijk in de natuur. Natuurmonumenten kiest er daarom voor om bij nieuwe padverhardingen schoner menggranulaat te gebruiken.

Marker Wadden

Menggranulaat is een wettelijk toegestaan en relatief duurzaam product maar door de vervuiling met plastic en ander afval vinden we het in deze vorm ongeschikt voor verharding van paden in onze natuurgebieden. We worden er ook – terecht – op aangesproken door wandelaars die soms afval vinden op een pad. Dat terwijl we als samenleving juist zwerfafval proberen te voorkomen.

Natuurmonumenten legt weinig nieuwe paden aan, de trend is eerder paden te laten verdwijnen. Ook gebruiken we niet voor alle paden menggranulaat. Maar als we voor nieuwe paden en voor herstel van bestaande verhardingen voor menggranulaat kiezen, gebruiken we voortaan schoner menggranulaat. Vanaf mei 2022 gebruikt Natuurmonumenten bij nieuwe verhardingen van paden alleen nog menggranulaat met een maximale vervuiling van 0,1% in plaats van de toegestane 1%. Dat is dus 90% schoner dan de wet toestaat.

Het materiaal dat we gebruiken voor de (half-)verharding van paden vormt voor ons een dilemma. Vanuit de circulaire gedachte heeft hergebruik van bouwafval de voorkeur boven het gebruik van nieuwe grondstoffen. We menen met de scherpere norm voor restafval in het menggranulaat een goede balans te hebben gevonden in minder afval in de natuur en toch bouwafval te hergebruiken. Helaas is het voorkomen van enig restmateriaal op paden niet te voorkomen en ook niet realistisch. Bestaande paden die verhard zijn met ‘oud’ menggranulaat blijven liggen. Het afgraven brengt enorme kosten met zich mee en is niet duurzaam aangezien er dan weer nieuw materiaal voor nodig is.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid