Wandelen

Schaddenpad - rondje Korenburgerveen

  • Honden niet toegestaan
Wandelen

Schaddenpad - rondje Korenburgerveen

Het hoogveencomplex van het Korenburgerveen is uniek voor Nederland; het komvormige veengebied bestaat niet alleen de hoogveen kern, maar ook uit een soortenrijke randzone, dat als een beschermende schil rondom het gebied ligt. Die combinatie maakt het Korenburgerveen een thuis voor vele diersoorten en plantensoorten. 

Tijdens deze 12 km wandeling loop je rondom het veen en kun je genieten van vele vogels die zich ophouden in de natte randzone. Wellicht spot je zelfs een kraanvogel.

Je loopt langs akkers met akkerflora, poelen met veel leven in en op het water, drassige schraalgraslanden vol bloemen en insecten. Onderweg kom je meerdere uitkijkpunten tegen, waar je kunt genieten van het mooie uitzicht en waar je ook watervogels of -met wat geluk- reeën ziet.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Winterswijk, parkeerplaats Arrasveldweg
  • Arrisveldweg, Winterswijk (GD)
  • Winterswijk, parkeerplaats ArrasveldwegArrisveldweg, Winterswijk (GD)Routebeschrijving

    Vanaf hier naar Winterswijk, parkeerplaats Arrasveldweg: Voor het startpunt van het Schaddenpad loop over de Meekertweg tot bij de spoorwegovergang.

Huisregels

Praktisch

De route

 Startpunt

1Start

Je staat hier aan het begin van de 12 km lange rondwandeling om het Korenburgerveen of beter gezegd om het Korenburger-, Vragender- en Meddose veen. Deze drie gebieden samen worden aangeduid als het Korenburgerveen. Een fijne wandeling gewenst!

ps: helaas kunnen we geen honden toestaan op de route i.v.m. de kwetsbaarheid van het gebied. 

ree
Start

2Poel vol leven

Op je wandeling kom je meerdere poelen tegen. Deze zitten vol leven; kikkers, salamanders, waterinsecten. In het voorjaar krioelt het van de kikkersvisjes van de gewone pad en bruine kikker. Libellen scheren over het wateroppervlak op zoek naar voedsel. En libellen worden op hun beurt weer bejaagd door de boomvalk. 

viervleklibel
Poel vol leven

3Cultuur/natuur

Je staat hier op de overgang van cultuurlandschap en de randzone van het hoogveengebied. Beiden landschappen herbergen andere diersoorten. De natte randzone trekt watervogels aan zoals meerkoet en dodaars. Het cultuurlandschap met struweel, houtwallen, akkers en stijlrandjes is het leefgebied voor geelgors, middelste bonte specht en roodborsttapuit.

U komt zo voorbij 'binnen en buitenterras Krosenbrink'. Zij zijn vanaf 1 mei open, onder voorbehoud van de Corona-maatregelen. Hier is ook de enige mogelijkheid op de route tot een sanitaire stop.

geelgors
Cultuur/natuur

4Kraanvogels spotten

In 2010 is de kraanvogel weer teruggekeerd naar het Korenburgerveen, na 100 jaar afwezig geweest te zijn. De laatste jaren zijn er zelfs succesvol jongen grootgebracht. De kraanvogel broedt diep in het veen, maar zoekt haar voedsel vooral in de randzone. Vanaf dit punt maakt u kans de karakteristieke vogels te zien.

kraanvogels met jongen
Kraanvogels spotten

5Afgeplagd

Door het afgraven van de fosfaatrijke toplaag in de randzone wordt voorkomen dat te voedselrijk water het hoogveengebied instroomt. Op de afgeplagde delen zal zich weer een schralere vegetatie ontwikkelen, waar kenmerkende soorten zoals gevlekte orchis, blauwe knoop en knoopkruid kunnen 'opbloeien'. Deze zijn voor een belangrijke nectarbron voor insecten, die dus meteen profiteren van de maatregelen. 

En dat is ook nodig, want in Nederland voltrekt zich een stille ramp...In nog geen 30 jaar is meer dan 75% van de insecten verdwenen. Ook verdwijnen er steeds meer soorten, zelfs hele gewone. Daarom zetten we ons in voor de insecten in Nederland. Help je mee? Vraag hier insecten-red-pakket met tuintips aan en maak van je tuin een thuis voor insecten. 

 

knoopkruid
Afgeplagd

6Stichting Marke en Vragenderveen

Je verlaat nu Natuurmonumentengebied en bent te gast bij de Stichting Marke en Vragenderveen. Samen met hen dragen we zorg voor dit unieke hoogveencomplex.

parnassia
Stichting Marke en Vragenderveen

7Observatiepost

Neem een kijkje op deze observatiepost. Je hebt een prachtig uitzicht over het Vragenderveen. Boven vindt je informatie over de geschiedenis van dit veen en over wat je kan waarnemen vanaf deze post.

veen van boven
Observatiepost

8In de hoogte

Bovenop deze kijkpost heb je een mooi zicht op de randzone. Op en bij het ven kun je o.a. zilverreiger en witgatje zien maar ook rietgors, kievit en wulp. En wie weet...zie je langs de bosrand een ree of vos.

wulp
In de hoogte

9Natte wilgenbosjes

In dit weiland, dat begraasd wordt door koeien van een biologische boer, zie je een paar poelen met wilgen begroeid en met dode berken.

Dit soort poelen is een bron van leven. In het voorjaar profiteren bijen van de uitbundig bloeiende wilgen en in de bosjes vinden diverse zangvogels beschutting.

De dode berkenstammetjes zijn geliefd bij spechten, die er een nestholte in maken. Dikwijls worden deze holtes ook door andere vogels gebruikt. Zo ook door de draaihals, een onopvallende spechtensoort die op de rode lijst staat.

 

 

draaihals
Natte wilgenbosjes

10Veenmos

Je wandelt nu door het Meddose deel van het veengebied. Veengebieden zijn gebaat bij hoge waterstanden en door allerlei herstelmaatregelen die in de afgelopen 20 jaar zijn uitgevoerd, is het gebied weer natter geworden. Veenmossen (Sphagnum) behoren tot de kenmerkende planten van dit hoogveen en deze breiden zich dankzij de herstelmaatregelen ook weer uit. Het veen leeft!

veenmos
Veenmos

11Orchideeën en blauwe knoop

Het slingerende paadje leidt je door een schraal grasland waar naast gevlekte orchis ook de blauwe knoop groeit. De prachtige blauwe bloemknopjes van deze zomerbloeier worden graag door zweefvliegen en vlinders bezocht. Zo rond september maaien we deze hooilandjes. We laten een deel van de vegetatie staan, zodat  insecten in de winterperiode beschutting vinden.

Blauwe knoop
Orchideeën en blauwe knoop
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.