Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Moergestels Broek

  Weidevogel Moergestelse Broek

  Drassig grasland

  ‘In het Moergestels Broek zie je de natuur herademen. Zeker sinds het waterpeil omhoog is gegaan en de slootoevers natuurvriendelijker zijn gemaakt, is er voor de grutto en andere weidevogels meer voedsel. Ik word echt gelukkig van die drassige graslanden - en jij vast ook.’

  Irma de Potter
  Irma de Potter

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Moergestels Broek
  • Nieuws

  Over het gebied

  Het Moergestels Broek telt 107 hectare en ligt ten zuidoosten van Moergestel, aan weerszijden van de A58. Tot in de jaren vijftig was dit drassige gebied een van de belangrijkste spots voor weidevogels. Toen werden de voormalige dotterbloemhooilanden ontgonnen en ontwaterd voor de landbouw. Nu werkt Natuurmonumenten samen met lokale boeren en Staatsbosbeheer aan het herstel van de natuur. Dit doen we onder andere door de grondwaterstand te verhogen, zodat het Moergestelse Broek weer aantrekkelijker wordt voor de grutto, kievit en andere weidevogels.

  Het Moergestels Broek is goed te bereiken vanuit De Reuselhoeve.

  Moergestels Broek

  Nieuws

  Moergestels Broek

  Wat wij hier doen

  De vogels zijn terug

  Ooit was Moergestels Broek een drassig natuurgebied. In de jaren ’50 verdween dat om plaats te maken voor landbouw. Nu zijn de vogels weer terug! Samen met lokale boeren en Staatsbosbeheer werken we hard aan het herstel van moeras, grasland en beken. Maar we zijn nog niet klaar. Vooral weidevogels zijn kwetsbaar en hebben extra zorg nodig. Daarom zetten we het waterpeil hoger en ‘verschralen’ we het grasland, want hoe schraler het grasland, hoe meer bloemen en dus meer insecten. Dat betekent dat we maaien en dat maaisel afvoeren. Zo versterken we het grootste weidevogelgebied van Noord-Brabant. Help je mee?