Ga direct naar inhoud

Molen De Onrust

Molen De Onrust is gebouwd in 1809 om het Naardermeer te bemalen. De 15 meter hoge molen regelt het waterpeil van dit bijna 700 ha grote moerasgebied, zonder ondersteuning van een ander gemaal. In het Naardermeer wordt de natuur met natuurlijke kracht onderhouden.

Molen De Onrust - Naardermeer

Krachtige meermolen

Met vier imposante wieken en fraaie rieten kap staat hij bij het Naardermeer: molen De Onrust. De tweehonderd jaar oude poldermolen heeft nog altijd een belangrijke functie, want hij regelt het waterpeil van dit natuurgebied. De Onrust werd in 1809 gebouwd om het Naardermeer droog te malen. Oorspronkelijk stonden er nog twee molens, maar deze werden afgebroken bij het einde van de droogmakerij in 1854. Alleen De Onrust bleef behouden en kreeg een nieuwe functie. Nu regelt de oude molen hier het waterpeil, puur en alleen op windkracht.

  • Er is een prachtige podcast met molenaar Thon voor Open Monumentendag 2023 gemaakt!
Praten met wieken molen De Onrust

Praten met wieken molen De Onrust

Door de wieken in een bepaalde stand stil te zetten kun je snel boodschappen doorgegeven. Handig toen er nog geen telefoon was! Wieken in een plusteken betekent 'rust', wieken in een kruis met de hoogste wiek vlak voor het hoogste punt betekent 'vreugde'.

Waterhuishouding Naardermeer

Het Naardermeergebied heeft een eigen waterhuishouding. Vroeger was er genoeg water in het Naardermeer. Regenwater uit het hooggelegen Gooi kwam via de bodem in de laagveengebieden omhoog als kwelwater. Door drinkwaterwinning, daling van de grondwaterstand in omliggende polders en afvoer van regenwater door het riool is er minder water beschikbaar.

Regelen waterpeil

In de winterperiode stijgt door neerslag het waterpeil van het Naardermeer. Molen De Onrust maalt het overtollige water naar de Vecht.

Zomers is er in het gebied juist veel water nodig voor de groei van planten. Ook verdampt water door wind en zonnewarmte. Vaak moet er water ingelaten worden om een goed waterpeil te handhaven. Vroeger ging dat heel eenvoudig: via de sluisdeur in de molen liet men Vechtwater binnen. Nu doen we dit niet meer. Een kleine waterzuiveringsinstallatie haalt eerst de fosfaten uit het rivierwater. Het schone water stroomt daarna in het Naardermeer.

Bezoek de molen

Vrijwillige molenaars houden de molen draaiende. Tijdens het winterseizoen draaien ze vaak, soms een paar dagen per week. In de zomer laten ze de molen zonder scheprad draaien om hem in conditie te houden. Ook voeren zij dan onderhoud en kleine reparaties uit. De molen is vrijwel elke zondag open voor publiek, als de blauwe wimpel wappert. Op andere dagen ben je ook van harte welkom als de blauwe wimpel wappert.

Restauratie wiekenkruis broodnodig

De molen is in goede staat na de grote opknapbeurt in 1983. Mede door de zorg van een kundig vrijwillig molenaarsteam. Maar het wiekenkruis moet hoognodig vervangen worden. Waar we voor het natuurbeheer een deel subsidie ontvangen, is dat voor onze cultuurhistorische monumenten niet het geval. We moeten €200.000 bij elkaar verzamelen en daar hebben we hulp bij nodig. Kun je helpen bij deze financiering?

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid