Ga direct naar inhoud

Oudste boerderijen Naardermeer in de steigers

Tijdens een onweersstorm in juli 2017 is de bliksem ingeslagen in de twee oudste boerderijen van het Naardermeer. De boerderijen zijn toentertijd voor een groot deel afgebrand. Nu gaat Natuurmonumenten de historische boerderijen, op een duurzame manier en met hergebruik van het oorspronkelijk materiaal, identiek terugbouwen.

Boerderij Naardermeer 13

Beide boerderijen zijn meer dan 400 jaar oud. Ze waren gebouwd naar het regionaal gangbare ‘hallenhuis’ type. Dit type boerderij kenmerkt zich door een centrale gang en hogere topgevel. In beide zeer brede zijgevels waren de kamers gesitueerd. Naardermeer 13-15 was tot 2017 nog bijzonder authentiek. Het had hoge cultuurhistorische waarde en is sinds 1969 een rijksmonument. Naardermeer 17 was in de kern net zo oud, maar in de loop van de tijd vaker aangepast en gemoderniseerd.

De eeuwenoude hoeves en hun directe omgeving vertellen een bijzonder stukje geschiedenis van het Naardermeer. Ze staan symbool voor de drooglegging van het meer met het doel om de grond te gebruiken als landbouwgrond. Natuurmonumenten koestert deze geschiedenis en reconstrueert beide boerderijen daarom minutieus.

 

Historische boerderij Naardermeer

Meerlust in 1957

Eendenkooi

De vroegere bewoners van de boerderijen leefden van hun moestuin, de visserij en veeteelt. Ook hadden de bewoners van Meerlust (Naardermeer 13-15) een eendenkooi, die achter de boerderij lag. Eendenkooien vormen een oud en typisch Nederlands fenomeen. Deze eendenkooi stamt, net als de boerderijen uit de 17e eeuw. In totaal zijn er vijf eendenkooien aangelegd rond het Naardermeer. Vroeger werden hier eenden gevangen voor de consumptie. Eenden gingen hier spreekwoordelijk ‘de pijp uit’. In 2005 zijn de kooiplas en de vier vangpijpen herontdekt en uitgegraven. Zo is dit historische element nog herkenbaar in het landschap.

Duurzame herbouw

De herbouw van de boerderijen gebeurt zo duurzaam mogelijk, met zo min mogelijk stikstofuitstoot. Tijdens de bouw worden elektrische machines ingezet. Zelfs de kraan is elektrisch. Het historisch materiaal wat na de brand nog in stand is gebleven wordt opnieuw gebruikt bij de bouw. Daarnaast wordt er onderzocht of het riet uit het Naardermeer gebruikt kan worden als dakbedekking. Zo blijft het historische karakter van de oude boerderijen behouden. Toch krijgen de boerderijen ook het moderne van deze tijd. De woningen worden niet aangesloten op het gasnet en krijgen goede isolatie en een warmte terugwin systeem. Zo gaan de woningen voldoen aan de duurzaamheidseisen van deze tijd.

Naardermeer 17

Boerderijen Naardermeer

Natuur en erfgoed

Natuurmonumenten beschermt 3500 gebouwen in Nederland waarvan 500 beschermd zijn als monument. Het is de ambitie van Natuurmonumenten om het cultureel erfgoed voor de toekomst te behouden, ook in het oudste natuurgebied van ons land: het Naardermeer.

Over in de steigers

Doordat we cultureel erfgoed bewaren, verantwoord benutten en toekomst bestendig maken, zijn we vaak aan het werk. We nodigen mensen uit te komen kijken als ons cultureel erfgoed in de steigers staat. Door te restaureren bewaren we niet alleen het monument zelf, maar ook de geschiedenis van de plek.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid