Ga direct naar inhoud

Schil Naardermeer

Het Naardermeer is een groene oase tussen Amsterdam, Hilversum en Weesp. Het is het oudste natuurmonument van Nederland en rijk aan verschillende plant- en diersoorten. Bijzondere vogelsoorten zoals de purperreiger, de snor en het baardmannetje voelen zich er helemaal thuis. Er groeien zeldzame planten zoals klein blaasjeskruid, groenknolorchis en veenmosorchis. En sinds 2017 zwemt ook de otter hier weer rond. Maar de kwaliteit van de natuur in en rond het Naardermeer staat onder druk. Om het Naardermeer te behouden werken we samen met de Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verbetering van het leefgebied voor typische Naardermeer-soorten. Met een belangrijke bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor dit natuurontwikkelingsproject.

moerasbos

Natuur onder druk

Het Naardermeer staat onder druk: het gebied dreigt te droog te worden, doordat het water uit het Naardermeer langzaam wegloopt naar de omliggende gebieden. Ook neemt het waterriet in het natuurgebied af. En juist de aanwezigheid van dat waterriet maakt het Naardermeer zo belangrijk voor vogels. Waterriet is namelijk de perfecte broedplek voor purperreigers en de grote karekiet. Die laatste is als broedvogel in het gebied helaas uitgestorven.

Natuurlijk rietlandschap

Om het Naardermeer te beschermen en toekomst bestendig te maken moet er een zogenaamde natte bufferzone rondom het meer worden aangelegd. Die 'Schil' van natte gebieden rond het meer moet ervoor zorgen dat het schone water langer in het gebied blijft en er minder water weglekt naar de lager gelegen polders. Om dat mogelijk te maken is er een plan gemaakt om de Schil om te vormen naar een natuurlijk rietlandschap, waarbij waterriet zich kan ontwikkelen. En dat verhoogt de kans op de terugkeer van de grote karekiet. Met in zijn kielzog andere planten- en diersoorten. Zo kan het Naardermeer verder uitgroeien tot de plek waar onder andere de purperreiger, roerdomp, baardmannetje, snor en otter graag vertoeven en zich voortplanten. 

Natte schil voor Naardermeer

Speuren naar de otter

Niet alleen voor planten en dieren is de groene bufferzone een aanwinst, ook voor mensen. De schil rond het Naardermeer wordt ingericht als moerasnatuur waar van alles te ontdekken valt. Tussen het riet en over paden en bruggetjes kunnen bezoekers straks speuren naar de bewoners van het Naardermeer.

otter

Otter - Luc Hoogenstein

Samenwerking

Het project Schil Naardermeer is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Op pad met boswachter Anne

Meer weten?

Voor meer informatie over het project kun je kijken op de website van de provincie Noord-Holland.

Nieuws over dit project