NP Drents-Friese wold

Nationaal Park Drents-Friese Wold

NP Drents Friese Wold

In stilte genieten van de wildernis

‘Als ik behoefte heb aan stilte, zoek ik het Nationaal Park Drents-Friese Wold op. In deze oernatuur kun je eindeloos dwalen langs een kronkelige beek, over zandverstuivingen, door schemerige sparrenbossen en over grote heidevlaktes. Soms kom je een herder met zijn schapen tegen of zie je in de verte een groep Sayaguesa-runderen.’

Marieke van der Paauw
Marike van der Paauw

Boswachter van dit gebied

Meer over Nationaal Park Drents-Friese Wold
 • Nieuws
 • Routes
 • Projecten
 • Over het gebied

  Met meer dan zesduizend hectare is het Nationaal Park Drents-Friese Wold een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van ons land. Je kunt deze wildernis op alle mogelijke manieren doorkruisen: te paard, te voet of op de fiets. Maar ook als je alleen maar stil wilt genieten van die overweldigende natuur, kom je hier aan je trekken.

  Mensen en oerkrachten

  Al zo’n vijfduizend jaar bepalen mensen, samen met de oerkrachten van water en wind, het landschap tussen Diever en Appelscha. Ze kapten bossen, lieten veel schapen op de heide grazen, groeven veen af, plantten bomen om het stuivende zand in toom te houden of om hout te verkopen. De Drentse oernatuur van toen werd een kleinschalig boerenlandschap met akkertjes, bossen, stuifzanden, heidevelden, vennen en een meanderende beek.

  Vrije ruimte

  Bijna tachtig jaar geleden zagen de voormannen van Natuurmonumenten al het belang van het gebied in. De heide van het Wapserveld omschreven ze als “een vrije ruimte die op de naam nationaal park aanspraak kan maken”. Wanneer zich een kans voordeed, zijn er heidevelden, bossen en landbouwgronden aangekocht. In 2000 voegden Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, de Maatschappij van Weldadigheid en tal van particuliere eigenaren hun gronden samen in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Daarmee kwam een groot aaneengesloten natuurgebied tot stand.

  Zwarte specht symbool

  Als je in de bossen van het Drents-Friese Wold gehamer hoort, is het goed mogelijk dat het de zwarte specht is. De grootste van de vijf spechtensoorten die hier leven, heeft oude naaldbomen nodig waarin hij zijn grote hol hakt. Dat is vaak ook groot genoeg voor de boommarter om er zijn nest in te maken. De zwarte specht is het symbool van het nationaal park. In de heidevelden en zandverstuivingen vind je roodborsttapuit, boomleeuwerik, geelgors en andere vogels die van ruimte houden. Langs de Vledder Aa en Tilgrup groeien zonnedauw en klokjesgentiaan. Ze profiteren van de hogere waterstand door het herstel van de natuurlijke loop van de beken.

  zwarte specht

  zwarte specht

  Veilig broeden

  Ook het trompetterende geluid van de kraanvogel hoor je soms in het Drents-Friese Wold. De elegante, statige vogel vindt er rust en drassige plekken om te broeden en z’n jongen groot te brengen. Hij gaat juist in dit soort gebieden broeden, omdat nattigheid roofdieren op afstand van de nesten en de jongen houdt. Ook in andere natuurgebieden in het westen van Drenthe – Dwingelderveld, Fochteloërveen – zie en hoor je de kraanvogels af en toe overvliegen.

  Zelf zien en beleven?

  In het nationaal park zijn uitgebreide mogelijkheden om te genieten van de rijke natuur. Er zijn meer dan drie informatiecentra, dertig gemarkeerde wandelroutes, drie uitkijktorens, uitgebreide fietsmogelijkheden (ook voor mtb’ers) en voor ruiters en menners is er 120 kilometer aan paden.  Hier kun je de waarde van stilte en oneindigheid voelen.

  LIFE going up a level

  (More water for wet habitat types in Drents-Friese Wold en Leggelderveld)

  In de komende jaren zal de natuur van het Nationaal Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld rijker, gevarieerder worden en nòg spannender om te beleven. Om dat te bereiken slaan terreinbeheerders en overheden, met financiële hulp van de Europese Unie, de handen in elkaar. Water is de sleutel in het project LIFE Going up a level.

  gecombineerde logo's LIFE Going up a level

  Hier doen we het voor

  Er leven bijzondere planten en dieren in het Drents-Friese Wold. Maar dan moeten de condities wel optimaal zijn. Planten als gevlekte orchis, klokjesgentiaan, beenbreek, maar ook wilde zwaan, kraanvogel, nachtzwaluw, draaihals en grauwe klauwier zijn gebaat bij een hoog waterpeil. Door herstel van de oorspronkelijke hoge grondwaterstand ontstaat een rijkere variatie in beekdalen, heide, stuifzand, vennen en natuurlijk bos. Wilde natuur waarin dier en mens uren kunnen zwerven.

  grauwe klauwier

  grauwe klauwier

  Grote bonte specht

  Tijdens een wandeling door het bos klinkt vaak het karakteristieke korte snelle geroffel op een stam. Een specht laat weten dat dit zijn/haar gebied is. Het grote jong links bedelt nog steeds…

  Hoe bijzonder; een sociale kudde

  In een groot deel van het Drents-Friese Wold dwaalt een sociale kudde Sayaquesa-runderen. Stieren, koeien en kalveren zijn samen aan het werk. Al grazende voorkomen ze dat het natuurgebied dicht groeit. Het Drents-Friese Wold is een van de weinige gebieden in Nederland waar je een sociale kudde aan het werk kunt zien.

  Vledder Aa kronkelt weer

  De beek was lang een rechte, diepe waterloop. Door een groot herstelproject in het verleden kronkelt de beek als vanouds door de heide. Meestal is hij smal en ondiep, maar bij veel regen vormt hij brede, natte vlaktes.

  Nationaal Park Drents-Friese Wold

  De mooiste routes

 • Wandelen

  Wandelroute Berkenheuvel, Drents-Friese Wold, vlakbij Diever

  Gevarieerde wandeling door bossen en langs de kraaihei van landgoed Berkenheuvel. Ruik de hei en ontmoet de kleine watersalamander, wespendief en hazelworm.

  • 2.7 km
 • Wandelen

  Wandelroute Rust in het Drents-Friese Wold

  Wandeling van 15 km over het Wapserveld en Berkenheuvel. In dit deel van het Nationaal Park Drents-Friese Wold vind je rust en ruimte.

  • 15 km
 • Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

   Parkeerplaats Toeristisch Informatiepunt Westervelde
  • Bosweg 2a, 7981 LE Diever (DR)
  • A28 (Utrecht-Groningen), bij Meppel (knooppunt Lankhorst) de A32 richting Leeuwarden en afslag Havelte nemen. Dan langs vaart richting Assen, afslag Diever. In Diever parkeren bij begin Bosweg.

  Huisregels

  Extra informatie

  Nationaal Park Drents-Friese Wold

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  Nationaal Park Drents-Friese Wold

  Wat wij hier doen

  Natuurlijk maaien

  Reeën en hazen zijn graseters die van nature voorkomen in het Drents-Friese Wold. Zij zijn met te weinig om te voorkomen dat de heide en open plekken in de bossen dichtgroeien. Daarom zetten onze boswachters schapen en koeien in als natuurlijke maaimachines. De schapen eten het gras tussen de heideplanten weg, de koeien eten daarnaast ook bladeren en takjes van jonge boompjes. Behalve voor openheid zorgen de schapen en de koeien ook dat er voedsel voor andere dieren is. Op hun mest komen mestkevers en andere insecten af. Die trekken weer vogels aan.

  logo