Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nationaal Park werkt aan wilde natuur en recreatiezonering

21 februari 2019 | Lian Flikkema

Het Drents-Friese Wold is met 6.700 hectare het grootste bosgebied in het noorden en niet voor niets een Nationaal Park. Het ontwikkelt zich tot een natuurgebied waarin wind, water en begrazing vrij spel krijgen. Door grote natuurherstelprojecten meandert de Vledder A door het landschap en verandert de landbouwenclave Oude Willem in top-natuur. Toegankelijkheid is één van de uitgangspunten van een Nationaal Park. Niet in de zin dat het een recreatiepark is, waar alles kan en moet mogen; wel in de zin dat het natuurgebied een plek is en blijft om van te genieten.

landschap Drents-Friese Wold

Actief ontdekken, genieten van rust

Je kunt er genieten van de uitgestrekte bossen, de heide en van rust en stilte, soms onderbroken door de roep van een kraanvogel, de lach van een zwarte specht of de blaf van een ree. Het koesteren van deze waarden is een hele kunst. Zeker als je bedenkt dat jaarlijks een paar miljoen bezoekers naar het Drents-Friese Wold komen om er te wandelen, mountain-biken, paardrijden of fietsen. Een paar honderd kilometer aan fiets-, wandel, atb- en ruiterpaden doorkruist het gebied en tientallen routes bieden maatwerk voor de verschillende gebruikers. Alleen de kern van het Drents-Friese Wold is relatief rustig en door weinig paden doorsneden.

mountain-biken in het Drents-Friese Wold

Beheer en ontwikkeling

Het beheer van het Nationaal Park gebeurt aan de hand van het beheer- en inrichtingsplan. Dit is in samenspraak met de gebruikers en omwonenden opgesteld. Een van de uitgangspunten van dat plan is ruimte geven aan meer wilde natuur en spontane ontwikkelingen. Daar bepalen grazers zoals runderen en in de toekomst wellicht edelherten waar bos ontstaat of juist open heidevelden.

Sayaquesa's in het Drents-Friese Wold

Plannen maken voor Wilde Natuur

Om de groeiende stroom bezoekers in goede banen te leiden, en tegelijkertijd planten en dieren te beschermen, werkt het Nationaal Park op dit moment aan een nieuwe zonering, onder de titel Wilde Natuur. We willen ervoor zorgen dat delen van het Drents-Friese Wold rustig blijven en meer als wildernis ervaren worden. Andere delen bieden ruimte aan sportieve activiteiten zoals mountain-biken. In 2017 heeft de Stuurgroep van het Nationaal Park de ideeën voor een nieuwe zonering gepresenteerd aan geïnteresseerden. Daarna is in een interactief proces met verschillende gebruikersgroepen, ondernemers en bewoners gekeken waar rust en wilde natuur voorrang moet krijgen en wat de gewenste recreatieve inrichting is. Met die inbreng is een voorstel gemaakt voor een nieuwe zonering, waarin alle gebruikers ruimte krijgen om van het gebied te genieten.

Deze zonering wordt de komende tijd samen met diverse gebruikersgroepen verder uitgewerkt en gerealiseerd.

Water Drents-Friese Wold
boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe