Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurbeleef schouw in Berkenheuvel

16 mei 2023 | Sanne van Gemerden

Het enige dat vaststaat is dat alles altijd verandert. Soms is dat per uur te volgen en soms is dat wat langzamer. Één ding is zeker: alles verandert! Daarom toetst Natuurmonumenten de kwaliteit van elk gebied om de zes jaar en dit jaar is het Drents-Friese Wold aan de beurt.

Natuurbeleef schouw Drents-Friese Wold

Op pad met elkaar

Met een uiteenlopend gezelschap natuurliefhebbers en -gebruikers voerde boswachter ecologie Lars Kampjes vrijdag 12 mei een natuurbeleef schouw uit in Berkenheuvel. De groep bestond uit bewoners, ruiters, leden van de historische vereniging, Staatsbosbeheer en de Vogelwacht. We startten bij de TIP in Diever en ging op de fiets naar het Onderduikershol en daarna over het fietspad langs het Wapserveld. Onderwerp van gesprek was de bebording, de aanwezigheid van hekken, het contact tussen mensen en Sayaguesa runderen in het gebied en de ingrepen die Natuurmonumenten doet om exoten uit het bos te verwijderen.

Kwaliteitstoets

Een schouw is regelmatig onderdeel van de kwaliteitstoets, die Natuurmonumenten om de zes jaar in een natuurgebied doet. We bekijken welke veranderingen plaatsvonden en of de natuurkwaliteit omhoog of omlaag is gegaan. Een onderdeel hiervan is de natuurbeleving. Dit doen we graag met bewoners en gebruikers van het gebied.

Sayaguesa stier Drents-Friese wold

Sayaguesa stier in het Drents-Friese wold

Rasters

In 2022 verdwenen de Sayaguesa runderen uit het bos in de direct omgeving van het onderduikershol. De aanleiding was dat mensen en runderen soms te dicht bij elkaar kwamen op het fietspad. Dit leidde in een enkel geval tot een vervelende ontmoeting. Het raster dat de Sayaguesa’s tegenhoudt is nu langs het zandpad geplaatst en bij de schaapscheerdersplek is het raster aan beide zijden van het fietspad zichtbaar. De fietsers, ruiters en runderen kunnen door deze inrichting elkaar niet meer verrassen in het bos. In het gesprek werden de voordelen en de nadelen van deze inrichting genoemd door ruiters, wandelaars en natuurbeheerders. Het doel van de ingreep is wel bereikt want sindsdien zijn er geen vervelende incidenten op het fietspad geweest.

Wilde paadjes

In het bos kruist het nieuwe raster een aantal ‘wilde paadjes’. Sommige vaste bewoners geven aan dat ze dit jammer vinden. Een alternatief is gelukkig voorhanden; in Berkenheuvel mogen mensen ook zelf hun weg door het bos zoeken.

Natuurlijk bos

Een moeilijk onderwerp is bosomvorming. Niemand is tegen een natuurlijk bos, met inheemse soorten. Maar als dat betekent dat er dikke bomen worden gekapt, dan doet dat wel altijd een beetje pijn. Tijdens de gesprekken was er ruimte om gevoelens hierover te uiten. In Berkenheuvel zijn deze winter Douglasbomen en lariksen gekapt. De bomen zijn ooit geplant als productiebos. Nu zijn de inzichten veranderd en wordt het bos omgevormd naar meer inheems en natuurlijk bos. Door de Douglasbomen te verwijderen krijgen andere bomen en struiken beter de kans om te groeien.

In 2024 gebiedsvisie

Volgend jaar gaat Natuurmonumenten een gebiedsvisie voor het Drents-Friese Wold maken. De dromen en wensen voor de komende achttien jaar worden daarin beschreven. Ook hiervoor gaat Natuurmonumenten de omgeving uitnodigen om mee te denken. Woon je in de buurt en wil je daarbij zijn? Je kunt je alvast aanmelden bij Sanne van Gemerden, boswachter communicatie en beleven 

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)