Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

LIFE Going up a level

In de komende jaren zal de natuur van het Nationaal Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld rijker, gevarieerder worden en nòg spannender om te beleven. Om dat te bereiken slaan terreinbeheerders en overheden, met financiële hulp van de Europese Unie, de handen in elkaar. Water is de sleutel in het project LIFE Going up a level.

Hier doen we het voor

Er leven bijzondere planten en dieren in het Drents-Friese Wold. Maar dan moeten de condities wel optimaal zijn. Planten als gevlekte orchis, klokjesgentiaan, beenbreek, maar ook wilde zwaan, kraanvogel, geoorde fuut en gentiaanblauwtje zijn gebaat bij een hoog waterpeil. Door herstel van de oorspronkelijke hoge grondwaterstand ontstaat een rijkere variatie in beekdalen, heide, stuifzand, vennen en natuurlijk bos. Nachtzwaluw, draaihals en grauwe klauwier profiteren van gevarieerdere bosranden langs de heide. Wilde natuur waarin dier en mens uren kunnen zwerven.

Beenbreek

Waterberging

Natuurgebieden kunnen bij extreme regenval heel goed als waterberging dienen. Het voorkomt of vermindert wateroverlast voor bewoners en bedrijven in de wijde omgeving.

Komt dat zien:

Het is spannend om te zien hoe de veranderingen zullen uitpakken. Wandelen en fietsen langs herstelde vennen, veentjes en heidevelden. En wilde natuur ervaren, waar grote grazers zich vrij kunnen bewegen en het landschap open houden.

Kinderen bespieden de Sayaquesa's

Wat gaat er gebeuren

Water is de sleutel in het project LIFE Going up a level. Een natuurlijker (hoger) waterpeil tilt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven

  • Herstel van de oorspronkelijke hoge grondwaterstand in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld door dempen van sloten en greppels
  • Omvormen van voormalige landbouwgronden in Oude Willem tot natuurgebied
  • Opschonen van zo’n 50 (!) vennen
  • Plaggen, maaien en begrazen om de kwaliteit van de heidegebieden te verhogen

Waar

In de jaren 2016-2019 zijn er tal van werkzaamheden in Oude Willem, Doldersummerveld, Landgoed Boschoord, Wapserveld/De Nul en het Leggelderveld.

Wat is LIFE

Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.