Ga direct naar inhoud

Natuurherstel Nationaal Park Drents-Friese Wold

Samen met Staatbosbeheer en Waterschap Reest en Wieden herstelde Natuurmonumenten tussen 2000 en 2007 de beekdalen van de Vledder Aa en de Tilgrup. De beekdalen liggen centraal in Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Drents-Friese wold

Halverwege de vorige eeuw zijn beide beken gekanaliseerd om de omliggende gronden te kunnen ontwateren voor de landbouw. De omliggende natuurgebieden werden daardoor drastisch ontwaterd. De Waterschappen gaven het waterbeheer van oorspong vooral vorm van vanuit het perspectief van de landbouw. Na 1990 werd de focus verbreed naar de totale kwaliteit van de ruimte. Anders gezegd: niet alleen de belangen van de landbouw, maar ook die van bos en natuur kregen een stem. Mede daardoor werd mogelijk wat vanuit natuurdoelen noodzakelijk was: hermeanderen.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid