Nieuws van de boswachter

Bomen kappen voor natuurlijke overgang

03 november 2016 | Lian Flikkema

Wat is er gebeurd? Bomen gekapt in Nationaal Park Dwingelderveld? Waarom? Natuurmonumenten heeft bomen aan de bosrand aan de noordzijde van de heide gekapt. Nu kan hier een meer geleidelijke overgang ontstaan. Adder, nachtzwaluw en planten profiteren er van.

Bomen kappen voor natuurlijke overgang

Natuurlijke brug


Door het selectief kappen van bomen ontstaat ruimte voor struiken en planten. Een deel van de bomen blijft staan om verder uit te groeien. De overgang tussen open heideveld en dichtbegroeid bos is zo meer gevarieerd. Deze natuurlijke brug trekt andere, bijzondere planten en dieren aan.


Bijzondere soorten


Meer zaden en bessen, meer insecten… het voedselaanbod wordt groter. Er zijn meer schuilmogelijkheden en plekken om zich voort te planten. En dat trekt adder, boommarter, zwarte specht en nachtzwaluw aan.

placeholder
boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe

logo