Nieuws van de boswachter

Ook in de lente zijn er paddenstoelen.....

03 maart 2020 | Lian Flikkema

Paddenstoelen associeer je met herfst, rottend hout, herfstbladeren en mos. Maar weet je dat er ook in de lente hele bijzondere paddenstoelen te vinden zijn? Niet alleen op en bij bomen maar ook op elzenproppen en brandnetelstengels. Het betekent wel dat je niet flink kunt doorstappen. Je moet de tijd nemen om te zoeken naar die kleine (en grotere) parels van het Dwingelderveld. Met een eenvoudige loep gaat een wereld open.

Brandnetelschijfje

Brandnetelschijfje en -vulkaantje

Op oude brandnetels komen prachtige paddenstoelen voor. De oranje gelantineplakjes die je het hele jaar op de plantenstengels kunt zien, zijn brandnetelschijfjes. Als het weer vochtiger wordt, zwellen de plakjes op. Dan lijkt het ineens andere paddenstoelen. De zwarte puntjes, die je vooral in het voorjaar ziet, moet je eens met een loep bekijken. Ineens doen ze aan een mini-vulkaan denken.

Brandnetelvulkaantje

Bokaalkluifzwam

Van april tot juli kun je bokaalkluifzwammen vinden. Kijk maar eens bij eiken die in een rijke humuslaag staan. Het is geen toeval dat de zwammen daar staan. Het mycelium (de ‘wortels’) van de paddenstoelen staat in verbinding met de haarwortels van de boom. Hierdoor kunnen boom en zwam voedingsstoffen uitwisselen. De boom krijgt mineralen die hij zelf niet kan opnemen, de paddenstoel krijgt er suikers voor in de plaats. Een ‘win-win’ situatie dus.

Bokaalkluifzwam

Elzenvlag

Els, elzenprop, vlag! Wat is hier aan de hand? Soms zie je aan een elzenprop een vlag hangen! Een parasiterende schimmel zorgt er voor dat één van de schutbladen van het elzenkatje abnormaal lang uitgroeit: soms wel enkele centimeters lang. Eind voorjaar, begin zomer is deze elzenvlag frisgroen, later verkleurt het via geel, roze tot oranje, paarsachtig. Kijk maar eens op de zwarte elzen in de buurt van het insectenhotel bij Bezoekerscentrum Dwingelderveld.  

Elzenvlag

Voorjaarskluifzwam 

Het lijken wel hersenen, de hoed van de voorjaarskluifzwam. Het is één van de grotere paddenstoelen die je in het voorjaar kunt zien, vaak in de buurt van de grove den. Ze zijn prachtig om te zien maar uiterst giftig. Ook door koken worden ze niet minder giftig.

Voorjaarskluifzwam

Peer-jeneverbesroest 

Gedurende een korte periode, na een eerste lenteregen en als bladeren aan de bomen komen, kunnen er op de jeneverbessen bij Bezoekerscentrum Dwingelderveld oranje geleiklompen verschijnen. Het is de peer-jeneverbesroest. Na een paar dagen verdroogt en verdwijnt het weer.

Peer-jeneverbesroest

Tot slot nog dit:

Laat paddenstoelen staan en pluk ze niet.

  • Ze zijn te belangrijk voor de natuur. Ze ruimen afval als afgevallen bladeren en dode takken op.
  • Paddenstoelen, giftige en eetbare, kunnen erg op elkaar lijken. De kans om een vergiftiging op te lopen, is groot.
  • Andere bezoekers kunnen dan niet meer van deze prachtige paddenstoelen genieten.  

Zelf ontdekken?

Fiets de lange fietsroute eens en stap regelmatig af. Bij loofbomen, bij (half)dode takken en bomen, maar ook bij brandnetels kun je veel ontdekken. Het doet je weer beseffen dat ook in de lente het Dwingelderveld een oneindige verwonderplek is.

Tip: neem een loepje mee.

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe

logo