Ga direct naar inhoud
Nieuws

Routes in Anserdennen tijdelijk afgesloten

19 januari 2023 | Sanne van Gemerden

In de Anserdennen vinden op dit moment werkzaamheden plaats. Daardoor is een klein deel van het zandpad vanaf het Witteveen tot aan het fietspad naar Theehuys Anserdennen afgesloten. Het Drenthepad, de rode en witte wandelroute zijn, net als de ruiters en mountainbikers, omgeleid over het fietspad en het Witteveen.

Paardrijden

Werkzaamheden

De Anserdennen is een bijzonder gebied tussen de natte heide van het Dwingelderveld en de Ruiner Es. Dit kleinschalig heidegebied, op grens van Dwingelderveld, groeit de laatste jaren steeds meer dicht met bomen en struiken. Om de heide robuuster en toekomstbestendig maken is er een projectplan ontwikkeld. Dit houdt in dat bomen langs de randen van de heide verdwijnen om de planten daar licht en lucht te geven.

Natuurherstel Anserdennen

Natuurherstelwerkzaamheden in de Anserdennen

Bijzonder stukje heide

Bewoners en bezoekers die deze plek kennen weten hoe bijzonder dit stukje heide tussen Achterlandse Veen en het Witteveen is. Het heeft een glooiende ondergrond met oude vliegdennen en zandpaden. Voor het Dwingelderveld is het uniek, omdat hier vooral struikheide groeit, een voorbeeld van droge heide en niet de natte heide waar het nationaal park bekend om is. Hierdoor leven er ook andere soorten. Herstel van de heide op deze locatie is goed voor bijen, vlinders, bloemen en zon minnende dieren zoals levendbarende hagedis en adder. Door het aanwezige bos te verminderen sluit het ook landschappelijk beter aan op de rest van het Dwingelderveld.

Kleine Vuurvlinder

Kleine vuurvlinder profiteert van de werkzaamheden

Instandhouding

Deze werkzaamheden komen voort uit het beheerplan Natura 2000 en dienen de instandhoudingsdoelen voor aangewezen habitattypen en soorten. Omdat ze voortvloeien uit het beheerplan zijn ze daarmee vrijgesteld van ontheffingen. Het doel van de werkzaamheden is om de via Natura 2000 beschermde natuur te versterken zoals het beheerplan ook eist.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden