Ga direct naar inhoud
Nieuws

Er wordt weer gewerkt aan een gevarieerder bos!

27 september 2018 | Irma de Potter

In oktober start Natuurmonumenten met werkzaamheden in het bosgebied tussen Natuurpoort van Loon en Landgoed Bosch en Duin. Er gaan bomen gekapt worden, maar dat geeft het bos wel de kans om uit te groeien tot een veel gevarieerder leefgebied voor allerlei planten en dieren. De soortensamenstelling moet gevarieerder en dat geldt ook voor de structuur en leeftijdsopbouw van het bos. Door meer open plekken in het bos te maken en meer dood hout te creëren krijgt nieuw leven een kans.

grote bonte specht

Meer licht in het bos

Het bosgebied waar de werkzaamheden plaatsvinden is 150 hectare groot, maar er wordt maar op 10% (15 ha)  gewerkt. Op ongeveer zestig plaatsen worden ronde plekken bos uitgedund of kaal gekapt. Hier kan de zon weer tot de bosbodem doordringen en brengt het licht nieuwe zaden tot leven. Zo wordt de verjonging van het bos gestimuleerd en komen er loofbomen terug zoals, inlandse eik, berk, lijsterbes en vuilboom. De gekapte bomen zijn hoofdzakelijk naaldbomen en Amerikaanse eiken. Vooral deze laatste soort houdt het bos door een overheersende groei in zijn greep. En dat is funest voor de variatie in je bos. Inlandse eiken krijgen de ruimte door Amerikaanse eiken rondom te verwijderen. Zulke vrijgezette bomen baden ineens in het licht en nemen daardoor veel sneller in omvang toe. Ze vormen de toekomstige woudreuzen van het bos.

 

Dood hout doet leven

Voor een gezond bos is het belangrijk dat er voldoende dood hout aanwezig is. Allerlei zwammen, insecten en micro-organismen leven hiervan. Het rottende hout geeft voedingsstoffen af en draagt zo bij aan een gezonde bodem. Takken van boomkronen blijven daarom in het bos achter en omgeduwde en geringde bomen zorgen voor voldoende dik dood hout. De geringde bomen sterven heel langzaam af en trakteren nog lange tijd heel veel dieren en zwammen op voedsel en nestholtes.

Landkaartje

Microklimaten

In het huidige bos is er nog te weinig variatie in temperatuur, lichtintensiteit en vochtigheid. De maatregelen die nu genomen worden, zorgen dat er meer  microklimaten ontstaan. Vlinders, zoals het landkaartje profiteert dan van warme zonnige plekjes in de bosrand met bloeiende planten en struiken, de sperwer nestelt graag in een donker naaldbosje en veel paddenstoelen zijn te vinden vochtig en rottend hout. 

Geen verstoring

Om de dieren in het bos zo min mogelijk te verstoren wordt er allereerst buiten het broedseizoen gewerkt. Ook zijn voor aanvang van de werkzaamheden alle dassenburchten, mierennesten en bomen met roofvogelnesten en nestholtes op kaart gezet. De zijn in het veld gemarkeerd zodat de aannemer weet waar hij weg moet blijven met zijn machines. Rond nestbomen van een buizerd of havik wordt in een straal van 25 meter niets gekapt.

Tijdelijke hinder

Waar gewerkt wordt met grote machines zullen sporen te zien zijn. Wandelaars kunnen hier tijdelijk hinder van ondervinden. Ruiters dienen rekening te houden met de aanwezigheid machines en het geluid.  Tijdens het project houdt de aannemer zich aan de afgesproken in- en uitrijdpaden en na het project worden beschadigde paden weer netjes hersteld.

Irma de Potter
Irma de Potter