Ga direct naar inhoud
Nieuws

Dankzij vele handen eerste rommel Wadden geruimd

07 januari 2019

Dankzij de inzet van eilanders en Waddenliefhebbers is veel van de aangespoelde rommel, afkomstig uit een deel van de 281 containers die in de Noordzee overboord vielen, in het Waddengebied opgeruimd. Het opruimen gebeurde samen met boeren, militairen, vissers, recreatieondernemers en diverse organisaties. Vanwege de aangekondigde storm vinden vandaag en morgen alleen opruimacties met professionals plaats. Veel microplastic is achtergebleven op de stranden en kwelders. Daarnaast is de verwachting dat er de komende weken meer rommel aanspoelt.

Update 09-01-2019: de storm viel mee en bracht weinig nieuwe rommel op de Waddeneilanden. Op en rond de dijken aan de vastelandskust ligt meer rommel. Om te voorkomen dat kwelderplaten vertrapt worden en de vogels op veel plekken tegelijkertijd verstoord worden, coördineren Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan het opruimen.

pup van grijze zeehond op Griend

Volg de Twitterberichten van Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan om te zien of en wanneer hulp nodig is. Ondertussen vraagt Zeehondencentrum Pieterburen om dode zeehonden te melden. Het centrum onderzoekt of de sterfte een relatie heeft met de containerramp.

Hartverwarmend

‘De hulp van de duizenden mensen is hartverwarmend,’ vertelt boswachter Cynthia Borras. ‘Toen ik donderdag het strand vol rommel zag, had ik niet gedacht dat we dat zo snel zouden kunnen opruimen.’ Op Schiermonnikoog hielpen honderd militairen mee met het opruimen van aanspoelsel op de Oostkant van het eiland. De garnalenvissers hebben heel veel afval direct uit zee gevist. ‘Het is geweldig dat we dat met elkaar konden doen’.

Zorgen

‘Veel vrijwilligers zaten op de knieën om ook de plastic korrels op te ruimen, maar dat was eigenlijk niet te doen.’ De komende dagen wordt op Schiermonnikoog geprobeerd om met een ‘beach cleaner’ een stuk strand schoon te maken. ‘Toch zullen veel microplastics achterblijven op zandplaten en kwelders, en in zee en in de duinen. Het is bekend dat vogels plastic korrels opeten, maar over de precieze effecten is nog weinig bekend. Het plastic zal nog eeuwen in de Wadden aanwezig zijn.’

Militairen helpen bij opruimen afval op de Oostpunt van Schiermonnikoog

Militairen helpen bij opruimen afval op de Oostpunt van Schiermonnikoog

Hulp blijft nodig

Op dit moment zijn de stranden van de eilanden redelijk schoon. Ook op het onbewoonde eiland Griend ligt weinig rommel. Op een deel van de vaste landskwelders ligt nog wel veel rommel. Het ruimen daarvan is zwaar, vanwege de dikke laag slik. De kans is groot dat de komende dagen nog meer rommel aanspoelt op de stranden. Tijdens de storm van de komende dagen worden vrijwilligers afgeraden om rommel op te komen ruimen in het Waddengebied. ‘Daarna blijft hulp heel erg welkom. Zodra dat nodig is zullen we daarom vragen.’

Grote milieuramp

In de nacht van 1 op 2 januari vielen 281 containers overboord. Een deel van de inhoud spoelde in de dagen daarna aan in het Waddengebied. Om zo snel mogelijk het materiaal te verwijderen en zo de gevolgen voor de natuur te beperken is de situatie opgeschaald naar een ‘GRIP 4-incident’, een incident waarbij meerdere gemeenten zijn betrokken. Deze milieuramp laat zien dat een centrale coördinatie en goed beheer van de Waddenzee noodzakelijk is.

 

Boswachter verzamelt de aangespoelde rommel op Griend

Boswachter verzamelt de aangespoelde rommel op Griend

Kleine plastic korrels zijn moeilijk op te ruimen en blijven achter in de natuur

Kleine plastic korrels zijn moeilijk op te ruimen en blijven achter in de natuur

Verzamelde afval bij een van de strandovergangen op Schiermonnikoog

Verzamelde afval bij een van de strandovergangen op Schiermonnikoog