Wandelen

Familieroute Berkenplas op Schiermonnikoog

  • Rolstoel met begeleider
  • Geschikt voor rolstoel
Wandelen

Familieroute Berkenplas op Schiermonnikoog

Vanuit het centrum ben je zo in het duingebied van Nationaal Park Schiermonnikoog. De route loopt door bossen, langs de ijsbaan, de Speelnatuur van OERRR en passeert de zwemlocatie de Berkenplas.

In het natuurgebied gaat de route over stevige schelpenpaden. Vanwege de hellingen in dit duingebied raden we rolstoelgebruikers aan een begeleider mee te nemen. Je komt onderweg regelmatig banken en picknickbanken tegen om even te verpozen. 

De route is niet bewegwijzerd.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Toegankelijkheid

Huisregels

Praktisch

Verkennen

De route

 Startpunt

1Het Willemshof

Midden in het Wilemshof staat het standbeeld van “De Schiere Monnik”. Dit beeld is in 1961 gemaakt door kunstenaar Martin van Waning. In de Middeleeuwen was Schiermonnikoog een uithof van het Cisterciënzerklooster Claercamp uit Rinsumageest bij Dokkum. Zo ontstond de naam van het eiland. Schier betekent grijs, de kleur van de pijen van de monniken. Oog is een oud woord voor eiland. Schiermonnikoog, het eiland van de grijze monniken dus.

Verlaat  het Willemshof via de Nieuwestreek en ga rechtsaf richting het gemeentehuis. Bij de kruising sla je rechtsaf. Loop 50 meter verder naar de volgende kruising en sla daar linksaf. Je staat nu op de Badweg. Loop rechtdoor, je passeert Hotel Duinzicht. Ongeveer 150 meter na het hotel kom je aan op een kruising. Ga rechtsaf het schelpenpad op. Je bent nu aangekomen bij de ijsbaan van Schiermonnikoog.

De Schiere Monnik
Het Willemshof

2De ijsbaan

Als 's winters de vorstperiode lang genoeg duurt kan hier geschaatst worden. Maar ook in andere jaargetijden is dit een waardevolle plek. Onder het grasveld rondom de ijsbaan stroomt kalkrijk kwelwater naar boven wat plaatselijk voor een bijzondere flora zorgt. In het voorjaar kleurt het veldje helemaal paars van de zeldzame mei- en rietorchis.

De ijsbaan is ontstaan door een historische afgraving. De grond werd destijds gebruikt om het kerkhof in het centrum van het dorp op te hogen.

Bij de splitsing van het schelpenpad ga je rechtsaf het Corn. Visserpad op. Na ongeveer 300 meter ga je bij een kruising rechtdoor. Vervolg het pad, na ongeveer 100 m komt u bij de ingang van Speelnatuur van OERRR.

Meiorchis
De ijsbaan

3Speelnatuur van OERRR

Rond 1910 liet familie Von Bernstorff (de laatste particuliere eigenaar van het eiland) het dennenbos van Schiermonnikoog aanplanten. Het bos was bedoeld voor houtproductie. Maar door de extreme omstandigheden (zilte lucht, harde wind, voedselarme zandgrond) groeiden de bomen zo langzaam, dat het idee van houtproductie al snel werd gestaakt.

Het bos is nu Speelnatuur van OERRR. Hier kunnen kinderen hutten bouwen, door de griezelgreppel klauteren, in het zand van het voetbalveld spelen en nog veel meer.

Verlaat het speelbos en vervolg het schelpenpad Corn. Visserpad richting de Berkenplas.

Griezelgreppel in het speelbos
Speelnatuur van OERRR

4De oudste duinen

In het duingebied tussen het bos en de Berkenplas vind je de oudste duinen van het eiland. Deze duinen zijn tussen 1400 en 1850 ontstaan. Het zijn relatief lage duinen. Deze zogenaamde grijze duinen zijn begroeid met gras, en veel soorten mossen en korstmossen.

Op het Noordzeestrand van Schiermonnikoog vindt nog steeds duinvorming plaats. Water en wind voeren zand aan, dat neerdaalt in de luwte van biestarwegras en helmgras. Nieuwe duintjes worden vaak aangetast door wind en hoogwater tijdens de herfststormen. Op het strand is de dynamiek dus groot en ziet het er nooit hetzelfde uit.

Op Schiermonnikoog zijn er ook jonge, hoge duinen te vinden. Het zijn kalkrijke duinen met bloemrijke duinvalleien.

Blijf rechtdoor gaan tot dat je de Berkenplas bereikt hebt.

De oudste duinen van Schiermonnikoog
De oudste duinen

5De Berkenplas

De Berkenplas is een zoetwatermeertje ontstaan door zandwinning ten behoeve van het herstel van de in 1962 beschadigde Waddenzeedijk.

Bij deze recreatieplas met goed zwemwater kan iedereen genieten! Door de hoge bomen bevindt de Berkenplas zich altijd in de luwte van de wind. In 2019 is ook hier Speelnatuur van OERRR, toegankelijk gemaakt zo dat alle kinderen, met of zonder beperking, samen kunnen spelen. Er is een waterpomp, hangmatten om lekker te chillen en een xylofoon om muziek te maken. En als je avontuurlijk bent, kun je met je rolstoel het water in. Voor alle leeftijden een heerlijke ontspanning. 

Vanaf de fietsenstalling van de Berkenplas loop je nu een klein stukje rechtdoor richting het horecagebouw. Vervolgens ga je rechtsaf het schelpenpad op tussen de plas en de rand van het bos. Na 200 meter kom je aan bij de helofytenfilter van de plas.

Berkenplas
De Berkenplas

6Helofytenfilter

Wat je hier ziet is een helofytenfilter, een zandfilter beplant met riet. Dit filter zuivert het water van de plas en voorkomt dat blauwalgen zich kunnen ontwikkelen. Via een buis onder de steiger van de plas wordt het water van de Berkenplas naar het filter gepompt. Het riet is in staat om via zijn wortelstelsel extra zuurstof in de zanderige bodem te brengen, waardoor 'goede' bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen. De bacteriën breken de organische vervuiling in het water af, waardoor het water een goed kwaliteit behoudt. De pomp zorgt ook voor een voortdurende stroming in het water wat de waterkwaliteit positief beïnvloedt.

Ga verder het schelpenpad op richting de uitgang van de Berkenplas. Na ongeveer 200 meter eindigt het schelpenpad en kom je op de Prins Bernhardweg. Ga rechts af en volg de weg tot aan het dorp. Bij de ingang van het dorp vind je aan de Knuppeldam het beheerkantoor van Natuurmonumenten en de Wilde Bloemenweide.

Helofytenfilter
Helofytenfilter

7De Wilde Bloemenweide

Jaarlijks zaaien buurtbewoners en boswachters van Natuurmonumenten de bloemenweide in met een kleurrijk zadenmengsel. De Wilde Bloemenweide is vrij toegankelijk, je mag er gratis een boeketje plukken. Het is ook een goede plek om vlinders te spotten, om bij de picknickbank te lunchen of om naar het gezoem van insecten te luisteren. In de vakantieperiodes organiseert er Natuurmonumenten vaak activiteiten, kijk in de agenda of er wat te doen is.

Vervolg de Knuppeldam richting het centrum van het dorp. Vlak voor de huizen ligt een voetpad dat toegankelijk is voor mensen met en rolstoel, buggy's en kinderwagens. Je hebt hier geen last van het verkeer. Blijf ongeveer 600 meter rechtdoor gaan. Je passeert een aantal kruispunten en blijf rechtdoor gaan op de Langestreek totdat je de kerk voorbij bent. Je komt aan bij een kruispunt met restaurant De Vier Dames op de hoek. Hier ga je rechtsaf de Torenstreek in. Blijf rechtdoor gaan. Na 150 meter kom je aan bij Bezoekerscentrum Schiermonnikoog.

Bloemenweide van Natuurmonumenten
De Wilde Bloemenweide

8informatiecentrum Het Baken

In Het Baken kom je meer te weten over het Nationaal Park en het eiland Schiermonnikoog. Je vindt er een expositie over de natuur, cultuur en geschiedenis van  het eiland. Onze medewerkers geven je graag tips over wat je nog meer op het eiland kunt doen en zien. In onze winkel kun je terecht voor natuurboeken en leuke souvenirs.

Het bezoekerscentrum beschikt over een rolstoeltoegankelijk toilet. Hier vind je meer informatie over het centrum. 

Expositie Het Baken
informatiecentrum Het Baken
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.