Ga direct naar inhoud
Nieuws

Oproep: “Help de Ledenraad Gelderland”

24 februari 2024 | - Rob Krabbenborg

De natuur staat onder druk. Ook in Gelderland. Zo is bekend geworden dat vanuit Gedeputeerde Staten Gelderland per direct de ondersteuning aan diverse provinciale natuurorganisaties is gehalveerd. Dat loopt al snel in de honderdduizenden euro’s. Terwijl de natuur schreeuwt om juist meer geld om meer personeel in de natuurgebieden te krijgen. De LC Gelderland wil vanaf dit jaar de betrokkenheid van de Gelderse leden van Natuurmonumenten vergroten. Lees hieronder hoe je mee kunt helpen.

Gelderland

De natuur staat ernstig onder druk, ook in Gelderland. Vooral door verdroging en het stikstofoverschot, maar ook door verstoring en versnippering.

Er zijn dringende herstelmaatregelen nodig in de beschermde natuur zelf, maar ook in de gebieden eromheen en in het bredere landelijke gebied. Het huidige provinciebestuur wil bestaande verplichtingen nakomen maar is erg terughoudend met extra maatregelen, omdat het de belangen van agrarische bedrijven voorop zet. Ook heeft de provincie de subsidie aan drie provinciale natuur- en landschapsorganisaties gehalveerd. Terwijl de natuur juist schreeuwt om meer aandacht, inspanning en herstelmaatregelen.

De LC Gelderland wil vanaf dit jaar de betrokkenheid van de Gelderse leden van Natuurmonumenten vergroten. Juist om het belang van de natuur te verdedigen en, waar nodig, positie te nemen. Om die betrokkenheid van de leden goed op te pakken zien wij twee opties.

Expertgroepen

Voor specialistische onderwerpen roepen we de hulp in van leden die beroepsmatig met bepaalde onderwerpen bekend zijn (geweest), in Gelderland wonen en lid zijn van Natuurmonumenten.

Een expertgroep kan een casus voorgelegd krijgen vanuit de LC om daarover een opinie te vormen dat vervolgens, als het door de LC  wordt goedgekeurd met de centrale organisatie wordt gedeeld om in het beleid op dat onderwerp mee te nemen.

Onderwerpen waaraan bijvoorbeeld kan worden gedacht, zijn:

  1. Verdroging in de gebieden van Natuurmonumenten (b.v. verhoging grondwaterniveau, verbetering vasthouden van water in de natuurgebieden),
  2. Gebiedsaankopen problematiek (b.v. creëren bufferzones, hoe aan te pakken)
  3. Beheerstechnische zaken (b.v. recreatie/zonering; wielerpaden en natuurgebieden; afsluiten gedeeltes van natuurgebieden tijdens broedseizoen),
  4. Fauna technische zaken (b.v. Wildbeheer en de wolf).
  5. Ondersteuning van regeneratieve landbouw in de gebieden van Natuurmonumenten.
  6. Alternatieve onderwerpen of thematieken. Voel je vrij om zelf ook onderwerpen aan te dragen.

Opiniepanel

Voor diverse onderwerpen die zich in de loop van het jaar zullen aandienen willen we in een bepaalde frequentie via een korte enquête een achterbanraadpleging houden om te polsen hoe de Gelderse leden hierover denken.

Als je aan een van de twee opties mee wilt doen, geef je dan op op het volgende email-adres: [email protected] ter attentie van Wim Kannegieter. We hebben de volgende gegevens nodig.

Expertgroepen: naam, voornaam, woonplaats, mailadres, mobiel nummer, relevante functie in relatie tot de expertgroep.

Opiniepanel: naam, voornaam, woonplaats, mailadres,  mobiel nummer, man/vrouw/x, geboortejaar (dit om het opiniepanel zo divers en evenwichtigheid te laten zijn.

Wim Kannegieter

LC Gelderland

- Rob Krabbenborg