Nieuws van de boswachter

Wandelpaden omgeving Posbank herfst 2019

10 oktober 2019 | Susanne Blommaert

Nu het broedseizoen voorbij is, werkt Natuurmonumenten verder aan het verbeteren van de wandelpaden bij de Posbank (Herikhuizerveld). Tot het einde van 2019 worden verschillende tracés aangepakt.

Rondom het Herikhuizerveld zie je heideheuvels tot zover het oog reikt

In het kort

  • Verbeteren bestaande wandelpaden,  o.a. Koepel de Kaap richting Schietbergseweg (deel van de wandelroute Veluwezoom-Posbank, bekend als zwarte-pijltjesroute)
  • De paden worden beter begaanbaar, doordat bijvoorbeeld diepe geulen worden geëgaliseerd
  • Er is een aannemer aan het werk met een klein kraantje; je kunt er langs.
  • Verschillende tracés worden verbeterd, te beginnen met het pad hierboven.
  • Je kunt enige hinder ervaren, wij vragen hiervoor begrip.

Wegen en Paden

Nationaal Park Veluwezoom is van oudsher een druk bezocht natuurgebied. Om de bezoekers ook in de toekomst goed te kunnen blijven ontvangen, werkt Natuurmonumenten aan verbetering van het stelsel van wegen en paden in het gebied.

Doelen van dit Wegen- en padenproject zijn:

  • Kwetsbare gebieden of soorten zoveel mogelijk ontzien
  • Waar het kan, aparte paden voor verschillende doelgroepen
  • Duidelijker aangeven wie waar terecht kan

Door de paden slimmer neer te leggen, kunnen de beheerkosten beperkt blijven.

Natuurmonumenten werkt in het Wegen- en padenproject zoveel mogelijk samen met vertegenwoordigers van alle gebruikersgroepen.

Lees meer >

Susanne Blommaert
Susanne Blommaert
logo