Nieuws van de boswachter

Belg ontdekt nieuw grasje voor De Wieden!

17 september 2015 | Natascha Hokke

Op vrijdag 11 september is door een groep medewerkers van Natuurpunt (Belgische evenknie van Natuurmonumenten) een bijzondere grassoort ontdekt in de Wieden-Weerribben. Namelijk rijstgras, een plantensoort die nog niet eerder in dit natuurgebied is gezien.

Belg ontdekt nieuw grasje voor De Wieden!

Honderd planten in de oever


Op het stuk naar ‘De Vlakte’ werden minimaal honderd van deze planten in de oeverzone ontdekt. Rijstgras is voor deze ecologen een bekend plantje in België. In De Wieden was het nog niet eerder waargenomen. De Belgen suggereerden dat de klimaatsverandering hier debet aan is.


Scherpe bladen


Deze grassoort staat op open zonnige plaatsen en in De Wieden vooralsnog langs waterkanten. De aren vertonen kronkels, de knopen van de stengel zijn typisch behaard. In Engeland wordt ze Cut-Grass genoemd en niet geheel onterecht want de bladen zijn erg scherp.


Tijdens de vegetatiekartering zal extra aandacht besteed worden aan deze unieke vondst voor De Wieden.


Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er in de Wieden gebeurd?


Boswachter op het Rotterdamse platteland
Natascha Hokke

Boswachter

logo