Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Enthousiasme over cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap

21 maart 2017 | Regina Brouns

Drie graslandpachters uit De Wieden en boswachter Vastgoed Sylvie Tuinman volgen de cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap (niveau 1). Zij zijn zeer enthousiast over de achtdaagse opleiding voor ondernemers in natuurbeheer. Vermoedelijk start eind april een nieuwe cursus omdat er veel belangstelling voor lijkt te bestaan.

Enthousiasme over cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap

<h3>Informatiebijeenkoms natuurbeheer</h3>
<p>Tuinman nodigde onlangs bijna zeventig pachters van Natuurmonumenten uit voor een informatiebijeenkomst over natuurbeheer. Van Groene Waarde vertelde daar over het cursusprogramma en de drie graslandpachters deelden hun enthousiasme met hun collega’s. Tijdens de avond gaven een groot aantal van hen ook aan interesse te hebben in de cursus. Bij voldoende deelname start die in april in De Wieden. De huidige cursisten reizen eens in de twee weken een donderdag naar Dronten.</p>
<h3>Nauwer samenwerken</h3>
<p>Tuinman is blij met de reacties. “Deze cursus past in onze visie dat we van ‘pachter’ naar ‘partner’ willen. Wij willen nog nauwer samenwerken met onze 150 graslandpachters. Met deze opleiding vergroten zij hun deskundigheid en leren ze hoe ze natuurbeheer kunnen inpassen in de bedrijfsvoering. Natuur en landbouw worden met elkaar verbonden. Belangrijke onderdelen tijdens de cursus zijn kruidenrijk grasland, verschraling, wetgeving en kennis over bodem, water en vegetatie.”</p>
<h3>Meer begrip</h3>
<p>De cursus is interessant voor agrarische ondernemers die zich inzetten voor natuurdoelen en weidevogelbeheer. Ook medewerkers van Natuurmonumenten volgen de opleiding. “Wij leren meer over agrarisch ondernemen. Zo zorgt de cursus ook voor meer begrip tussen de pachters en de natuurbeheerders”, zegt Tuinman.</p>
<h3>Samenwerking</h3>
<p>Van Groene Waarde biedt het cursusprogramma aan. Dat is tot stand gekomen in samenwerking met Staatsbosbeheer, Aeres Hogeschool Dronten, HAS Hogeschool en Natuurmonumenten. Pachters met interesse kunnen zich melden via [email protected].</p>

Regina Brouns