Nieuws van de boswachter

Weidevogels terug in De Wieden

21 maart 2017 | Regina Brouns

De weidevogels zijn terug in De Wieden. Natuurmonumenten werkte de afgelopen maanden hard om te zorgen dat ze een aantrekkelijk broedgebied kunnen vinden. Boswachter Ronald Bijl laat in De Bramen zien hoe zo’n gebied eruit ziet.

Weidevogels terug in De Wieden

Openheid

“Een weidevogel wil van zich af kijken”, zegt Bijl in het gebied even buiten Giethoorn. Een kievit houdt van openheid. Vaak gaat een grutto of tureluur er bij zitten omdat een kievit gevaar eerder ziet aankomen. Zij gebruiken een kievit als beschermer.

Maaien

In samenwerking met grondpachters ziet Bijl er daarom op toe dat weilanden goed worden gemaaid. Grazend vee levert daarbij een belangrijk aandeel. Daarnaast maaien de pachters zelf het land. Op de lastige drassige delen zet Natuurmonumenten lichtere tractors in. Dankzij hun dubbele banden lopen die minder snel vast.

Waterpeil

Naast het maaiwerk is waterpeilbeheer essentieel. Daarom zette Natuurmonumenten de afgelopen maanden een aantal gebieden ‘plas-dras’. Ook in De Bramen is dat het geval. Het is in deze periode een drassig Mekka voor weidevogels. Niet alleen voor steltlopers als tureluurs en kieviten, maar ook voor eenden als de zomertaling en de slobeend. Niet voor niets is De Bramen een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Overijssel.

Watermolens

In het uitgestrekte weidegebied steken kleine watermolens af tegen de horizon. Ze bewijzen al decennia trouwe dienst bij het bemalen van de weidegebieden. Ze zijn naast mobiele waterpompen belangrijke instrumenten voor Bijl om de waterstand zo te regelen dat de weidevogels zich welkom voelen.

Weidevogelfietsroute

Andere belangrijke weidevogelgebieden in De Wieden zijn het Leeuwterveld tussen Sint Jansklooster en Vollenhove en de Barsbekerbinnenpolder richting Zwartsluis. Ook elders zijn er gebieden waar weidevogels zich thuis voelen. Natuurmonumenten heeft een speciale fietsroute uitgezet langs een aantal van deze gebieden. De route is voor iedereen makkelijk te fietsen en voert langs prachtige delen van De Wieden. Onderweg klinken de karakteristieke geluiden van de weidevogels.

De route is verkrijgbaar bij Bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster.

placeholder

Fotograaf: Teun VeldmanRed de weidevogels

  • Aan grotere leefgebieden
  • Aan weides met veel insecten
  • Aan betere kansen voor kuikens

Help mee

Regina Brouns
logo