Fietsen

Fietsroute De Wieden, langs Giethoorn

Fietsen

Fietsroute De Wieden, langs Giethoorn

Fiets rond de Beulakerwijde en Belterwijde bij Giethoorn en bewonder de meren, uitgestrekte rietvelden, bloemrijke hooilanden en dichtbegroeide moerasbossen van De Wieden. Bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster is het ideale startpunt voor een dag in dit waterrijke natuurgebied.

De Wieden en De Weerribben vormen samen het Nationaal Park Weerribben-Wieden. In dit waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel kan je prachtig fietsen.

De Wieden is een gebied dat in alle seizoenen fascinerend en kleurrijk is: gele dotters in de lente, overdadig groen in de zomer, bronzen rietvelden in de herfst en ijsblauwe verstilling in de winter.

Deze route bestaat uit de volgende fietsknooppunten: (vanaf Bezoekerscentrum De Wieden) 75 - 51 - 52 - 53 - 60 - 62 - 64 - 65 - 45 - 63 - 94 - 84 - 82 - 81   Kijk op deze site voor informatie over het pontje bij Jonen.

Fiets deze route met onze route app

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Leeuwterveld

Het Leeuwterveld is een weidevogelgebied waar je met een beetje geluk soorten als de grutto, tureluur, kievit, scholekster, slobeend en zomertaling kunt zien. Je fietst door Nationaal Park Weerribben-Wieden. De Wieden behoort tot de meest bijzondere moerasgebieden (wetlands) van Europa. Het natuurgebied is ontstaan door vervening: de turfwinning vanaf de 15e eeuw. Omdat men hierbij nauwelijks land overliet, konden stormen de overgebleven stukken wegslaan. Zo ontstonden de grote meren, in streektaal ‘Wieden’ genoemd. De bekendste zijn de Beulaker-, Belter- en Bovenwijde.

Leeuwterveld
Leeuwterveld

2Pontje Jonen

Het pontje Jonen over de Walengracht verbindt Giethoorn en Dwarsgracht met Vollenhove en Blokzijl. Veel fietsers maken gebruik van dit pontje, waar de Wiedenroute langs gaat. De overtocht met dit pontje kost €1,20. Jonen is niet te bereiken met de auto, er loopt alleen een fietspad door. Voor bedieningstijden: www.havensweerribbenwieden.nl/fietsveer-jonen.nl

Pontje Jonen
Pontje Jonen

3Dwarsgracht en Otterskooi

Als je een kijkje wilt nemen in Dwarsgracht volg dan het voetpad langs de gracht. Net als in Giethoorn zie je hier veel slootjes, bruggetjes en punters. Deze worden nog steeds gebruikt door vaarboeren, die hun land alleen via het water kunnen bereiken. In het midden van het dorp staat één van de dikste en oudste essen van ons land. De boom werd geplant rond 1800 en heeft inmiddels een stamomvang van 415 centimeter en een hoogte van 25 meter. Aan het einde van Dwarsgracht ligt eendenkooi ‘De Grote Otterskooi’, de grootste eendenkooi in West-Europa. De kooi is te bekijken tijdens vaarexcursies naar de eendenkooi vanaf Bezoekerscentrum De Wieden.

Dwarsgracht en Otterskooi
Dwarsgracht en Otterskooi

4Krabbenscheer

Langs het schelpenpad richting Cornelisgracht ligt een prachtig ‘nat schraalgrasland’. Hier leven allerlei bijzondere soorten, waaronder insecten als de moerassprinkhaan en zilveren maan. In het slootje vind je een van de zogenaamde pioniersoorten voor verlanding: krabbenscheer. Als deze plant de overhand krijgt, groeit het water langzaam dicht. Dit is de eerste stap in de overgang naar land. In deze fase komt de in Nederland zeer zeldzame groene glazenmaker voor. Deze libel is afhankelijk van de krabbenscheervelden. De vrouwtjes leggen hun eieren langs het blad onder het wateroppervlak. Overigens niet zonder gevaar want de geelgerande oeverspin loert op prooi. Deze grote spin leeft tussen de planten en verschalkt menig insect, kikkertje of salamander. Beide zijn vooral in augustus waar te nemen.

Krabbenscheer
Krabbenscheer

5Automuseum Histo Mobil

In Automuseum Histo Mobil is een expositie van onder meer historische auto's, vervoersmiddelen en landbouwwerktuigen.

Automuseum Histo Mobil
Automuseum Histo Mobil

6Picknickplek Thijssengracht

Bij deze picknickplaats aan het water kun je even pauzeren.

Picknickplek Thijssengracht
Picknickplek Thijssengracht

7Tjasker Molengat

De tjasker is een eenvoudige poldermolen. Deze werd gebruikt voor het bemalen van weiland en bij grote turfafgravingen om de gaten vrij te houden van grondwater. Het niveauverschil wordt met behulp van een zogenaamde open schroefvijzel overbrugd.

Tjasker Molengat
Tjasker Molengat

8Bovenwijde en Bramen

Hier zie je de 'Bovenwijde'. Het 160 bunder (hectare) grote meer is ontstaan in de 17e eeuw. Eind jaren zeventig werd de Bovenwijde bij Giethoorn ‘moddervrij’ gemaakt, met 100.000 kubieke meter blubber als resultaat. In het heldere water groeien nu weer volop waterplanten zoals de witte waterlelie, gele plomp en krabbenscheer. Verderop ligt het historische landschap De Bramen met onontgonnen hooilandjes en blauwgrasland. De Bramen is nu een weidevogelgebied.

Bovenwijde en Bramen
Bovenwijde en Bramen

9Gasthuisdijk

Je fietst over de Gasthuisdijk. In de loop van de negentiende eeuw namen het verkeer en vervoer over de weg toe en kwam er behoefte aan verharde wegen. De aanleg en het onderhoud hiervan gingen vaak gepaard met het heffen van tol. De eerste tolweg in Steenwijk was de Gasthuisdijk.

Gasthuisdijk
Gasthuisdijk

10Wandelroutes

Zin in een wandeling tussendoor? Door 400 meter de Lozedijk te volgen kom je bij de start van twee wandelroutes. De veenweideroute is 4 kilometer lang en het Kierschewijdepad 5 kilometer. De routes lopen dwars door een prachtig moerasgebied waar de bruine kiekendief, boomvalk, grote zilverreiger, ijsvogel en groene glazenmaker jagen.

Wandelroutes
Wandelroutes

11Blauwe Hand

Dit gebied wordt ook wel 'Blauwe Hand' genoemd. Vroeger lag er een dam in het kanaal richting Steenwijk waar de schepen met turf overgepakt moesten worden. De turven werden uitgeladen en aan de andere kant van de dam in een ander schip geladen. Omdat de turf erg koperhoudend was, kregen de werklieden hierbij blauwe handen. Je kunt een afbeelding van een ‘blauwe hand’ vinden op het tegelplateau bij het wachtershuisje op de brug.

Blauwe Hand
Blauwe Hand

12Inkorten route

Je kunt hier de route inkorten tot 35 kilometer door rechtsaf te slaan en de Veneweg af te rijden tot aan Sint Jansklooster. Vervolg anders gewoon de route over de Blauwehandseweg.

Inkorten route
Inkorten route

13Belt-Schutsloot

Het pittoreske Belt-Schutsloot bestaat uit twee met elkaar verbonden waterdorpen. Het dorpje lag lange tijd volkomen geïsoleerd van de buitenwereld en vormde een idylle van rust en eenvoud. Pas in 1930 kwam er een fietspad en in 1959 werd de weg aangelegd van Zwartsluis naar de Blauwe Hand. De bevolking leefde oorspronkelijk van de turfwinning, maar toen rond 1920 de turf opraakte, schakelde men massaal over op de rietteelt.

Belt-Schutsloot
Belt-Schutsloot

14Arembergergracht en Schinkellanden

De Arembergergracht is genoemd naar Johan de Ligne, graaf Aremberg die deze gracht liet graven tijdens de Spaanse overheersing. Even verderop liggen enkele trekgaten die in de Tweede Wereldoorlog gegraven zijn. Hier staat een picknickbank genaamd Bolle Willempie waar je even kunt pauzeren. De Schinkellanden kregen hun naam van een oude kluizenaar die hier in een krakkemikkig huisje woonde. Van de omliggende boeren kreeg hij slachtafval om te overleven.

Arembergergracht en Schinkellanden
Arembergergracht en Schinkellanden

15Vogels

Het laatste traject voert je langs de zuidwesthoek van het Hoge Land van Vollenhove. De scherpe overgang van de stuwwal (keileem) naar het aangrenzende moerasgebied is hier duidelijk zichtbaar. Let op zwevende roofvogels zoals de buizerd, havik, boomvalk en de zeldzamere wespendief. Luister naar de grote lijster en gekraagde roodstaart in de boomsingels langs de weg.

Vogels
Vogels

16Watertoren Sint Jansklooster

Het waterwingebied Sint Jansklooster omvat twee landschapstypen: het kraggengebied (moeras) en het gebied op een stuwwalrug, het Hoge Land. De markante watertoren geeft aan waar deze twee landschappen in elkaar overlopen. In het waterwingebied zorgen bos, struikgewas en open terrein voor een afwisselend landschap. Eikenbossen worden afgewisseld met percelen beuk, acacia en de bijna uit het Nederlands landschap verdwenen linde. Sint Jansklooster ligt in het vroegere Ambt Vollenhove. De naam van het dorp herinnert aan het Franciscaner klooster dat hier heeft gestaan. Het werd in 1399 gesticht door de blinde monnik Johannes van Ommen. Tijdens de belegering van de vesting Steenwijk in de Tachtigjarige Oorlog werd het klooster verwoest. Er rest alleen nog een gerestaureerde kloostermuur.

Watertoren Sint Jansklooster
Watertoren Sint Jansklooster
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.