Kanovaren

Kanoroute Dwarsgracht in De Wieden (met 2 x kano-overstap)

Kanovaren

Kanoroute Dwarsgracht in De Wieden (met 2 x kano-overstap)

Een afwisselende kanoroute langs de karakteristieke Wiedendorpen Dwarsgracht en Jonen en door de bijzondere natuur van De Wieden. Onderweg zie je hooilanden, broekbossen en natuurlijk volop rietland. Er is 2 x een kano-overstappunt op de route, waardoor je geen andere vaartuigen tegenkomt. Ook kom je langs een stukje zeldzaam trilveen, de trots van De Wieden. Cultuurhistorie heeft met de Grote Otterskooi en het verdronken dorp Beulake een belangrijke plek in deze route.

Je kunt deze kanotocht verlengen om te pauzeren bij Bezoekerscentrum De Wieden.

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Grote Otterskooi

Links van je ligt de Grote Otterskooi, de grootste eendenkooi van Europa. Hier zie je de kooiplassen met hun originele vangpijpen, waarin eenden werden gevangen met behulp van lokeenden en een kooikerhond. Dat gebeurt nu niet meer, maar Natuurmonumenten houdt de Grote Otterskooi in stand vanwege de cultuurhistorische waarde en de grote natuurwaarde. Vele soorten vogels zoeken de rust op van de kooibossen, die een waar oerwoud vormen.

Grote Otterskooi
Grote Otterskooi
Grote Otterskooi
Grote Otterskooi
Grote Otterskooi
Grote Otterskooi

2Jonen

Jonen is een bekende plek onder fietsers. Het pontje Jonen over de Walengracht verbindt Giethoorn en Dwarsgracht met Vollenhove en Blokzijl. Veel fietsers maken gebruik van dit pontje, waar de Wiedenroute langsvoert. Jonen is niet te bereiken met de auto. Om het prachtige landschap rondom Jonen te beschermen werkt Natuurmonumenten samen met de stichting Natuurlijk-Jonen, SANNO en vele vrijwilligers.

Jonen
Jonen
Jonen
Jonen
Jonen
Jonen

3Riethaag

´s Zomers is het riet in De Wieden hoog en groen. Langs de vaarten groeien prachtige waterplanten, zoals moerasspirea met haar witte bloemen, de paarsgebloemde kattenstaart en de door rietsnijders gevreesde haagwinde. Deze plant met witte bekerachtige bloemen - daarom ook wel pispotje genoemd - wikkelt zich om het riet, waardoor het moeilijk te verwerken is.

Riethaag
Riethaag
Riethaag
Riethaag
Riethaag
Riethaag

4Routeverlenging naar Bezoekerscentrum De Wieden

Vanaf hier kun je je route verlengen naar Bezoekerscentrum De Wieden. Steek het Ettenlandsch kanaal over en rechtdoor de Vaarsloot in. Op de kruising naar links. Je komt dan vanzelf op de kleine Beulakerwijde en gaat bij de eerste inham naar rechts. Wil je gewoon de route vervolgen dan ga je hier linksaf.

Routeverlenging naar Bezoekerscentrum De Wieden
Routeverlenging naar Bezoekerscentrum De Wieden

5Bezoekerscentrum De Wieden

Bezoekerscentrum De Wieden is het ideale startpunt voor een dagje in dit waterrijke natuurgebied. Het vernieuwde bezoekerscentrum ligt aan een schilderachtig straatje met historische veenwerkershuisjes. Wil je meer weten over De Wieden en wat je hier allemaal kunt doen? Loop dan even binnen; de medewerker aan de balie helpt je graag op weg. Voor een hapje en een drankje kun je terecht bij Theeschenkerij De Wieden.

Bezoekerscentrum De Wieden
Bezoekerscentrum De Wieden
Bezoekerscentrum De Wieden
Bezoekerscentrum De Wieden
Bezoekerscentrum De Wieden
Bezoekerscentrum De Wieden

6Eilandjes

Je vaart nu langs riet- en hooilanden en zogenaamde broekbossen. Deze stukken land hebben karakteristieke namen als Bollemaat, Stobbekamp en Beulakerturf- en rietlanden. Aan de westzijde van het meer ligt een reeks eilandjes, die een scheiding vormen met de Kleine Beulakerwijde. Verder naar het oosten liggen ook enkele eilandjes, waaronder het Kerkhof. Deze eilandjes vormen het restant van de Oude Beulakerweg, die naar het dorp Beulake leidde. Dit dorp is ‘verdronken’ in de Beulakerwijde tijdens de stormvloeden van 1776 en 1779.

Eilandjes
Eilandjes
Eilandjes
Eilandjes

7Trilveen

Als je niets doet in een laagveengebied verandert het langzaam weer in land, doordat het water dichtgroeit met planten. Tijdens dit ‘verlandingsproces’ kan het zeldzame trilveen ontstaan. Trilveen is een dunne laag drijvend veen met bijzondere planten als schorpioenmos, groenknolorchis, plat blaasjeskruid en draadzegge. De Wieden is een van de weinige natuurgebieden in Nederland waar nog trilveen voorkomt. Om het unieke karakter van het gebied en de grote diversiteit aan plant- en diersoorten te behouden, maakt Natuurmonumenten regelmatig nieuw open water in De Wieden. In deze ‘trekgaten’ begint de cyclus van open water naar land (en hopelijk trilveen) opnieuw.

Trilveen
Trilveen
Trilveen
Trilveen
Trilveen
Trilveen

8Dwarsgracht

Vroeger was Dwarsgracht een veengebied zonder sloten en vaarten. De bewoners ‘verveenden’ echter zoveel grond om turf te winnen dat ieder huis op een eilandje kwam te staan. Op één van deze eilandjes staat de oudste es van Nederland, een indrukwekkende boom. Een deel van de huizen en boerderijtjes in Dwarsgracht is nog steeds alleen over water te bereiken. Tot voor kort vervoerden de boeren hier hun koeien of machines per boot, op de ‘bok’, naar de weilanden.

Dwarsgracht
Dwarsgracht
Dwarsgracht
Dwarsgracht
De Wieden

Wat wij hier doen

Landschap in stand houden

Samen met vrijwilligers, pachters en loonwerkers houden we de afwisselende landschappen van De Wieden in stand. Doen we niets, dan verandert alles in bos. Daarom maken we regelmatig nieuw open water, zoals vroeger de verveners deden. Hierdoor begint het zogenaamde ‘verlandingsproces’ opnieuw. Soms ontstaat dan het zeldzame trilveen. De Wieden is een van de laatste gebieden in West-Europa waar je dit 'drijvende land' tegenkomt. Het is een bijzonder gevoel als je er overheen loopt; de grond beweegt met je mee. In de wintermaanden zijn de rietsnijders hard aan het werk. Zij snijden riet tussen december en april, dat daarna weer uitgroeit tot wuivende rietvelden. Onze vrijwilligers helpen mee met het onderhoud van routes, paden en cultuurhistorische monumenten zoals eendenkooien en watermolens. Zo houden we De Wieden aantrekkelijk voor planten, dieren én mensen.

Word ook vrijwilligerBekijk onze nieuwe natuurvisie
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.