Wandelen

Veenweidepad De Wieden bij Wanneperveen en Giethoorn

  Wandelen

  Veenweidepad De Wieden bij Wanneperveen en Giethoorn

  Een prachtige rondwandeling in De Wieden langs weides en plassen vol vogels.

  De route is in het veld gemarkeerd met rode pijltjes. Deze route is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

   Parkeerplaats Kierschewijdepad
  • Lozedijk, 7946 KM Wanneperveen (OV)
  • Vanaf Meppel de N375 richting Zwartsluis/Giethoorn, na 2e rotonde bij Doosje rechtsaf richting Wanneperveen, de Lozedijk op. Voorbij de hoge brug is de parkeerplaats.

  De route

   Startpunt

  1Wilgenbos

  Dit wilgenbos is hier spontaan gegroeid. De zaden zijn door de wind aangevoerd. Het hele jaar door zijn hier zangvogels te horen. En al houden wij mensen er niet van, de brandnetels zijn belangrijk voor de atalanta. Deze trekvlinder (overwintert in Frankrijk!) zet zijn eieren erop af.

  Wilgenbos
  Wilgenbos
  Wilgenbos
  Wilgenbos
  Wilgenbos
  Wilgenbos

  2Blauwgrasland

  Blauwgrasland is een voedselarm graslandtype dat zijn naam dankt aan de blauwachtig gekleurde grassen die er groeien. Helaas is door intensieve landbouw, gebruik van kunstmest en ontwatering het aantal hectares blauwgrasland flink afgenomen. Daarom probeert Natuurmonumenten er in Nationaal Park Weerribben-Wieden alles aan te doen om dit natuurtype te behouden. Zeldzame planten als parnassia en klokjesgentiaan kunnen niet zonder.

  Blauwgrasland
  Blauwgrasland
  Blauwgrasland
  Blauwgrasland
  Blauwgrasland
  Blauwgrasland

  3Helder water

  Met een schepnet op zoek naar waterdiertjes of een tochtje met de fluisterboot. Het zijn optimale vormen van Wiedenbeleving. Mede mogelijk gemaakt door het heldere water. Helder water is de levensader van Nationaal Park Weerribben-Wieden. De bron van al het leven. Samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt Natuurmonumenten continu aan de verbetering van de waterkwaliteit. Van waterlelie tot snoek. De natuur heeft er baat bij.

  Helder water
  Helder water
  Helder water
  Helder water
  Helder water
  Helder water

  4Trekgat

  Dit trekgat is in 1996/1997 door Natuurmonumenten gegraven met de bedoeling om de plas heel langzaam weer te laten verlanden. Het duurt decennia voor water helemaal is dichtgegroeid met planten en stevig land geworden is. Bij elk stadium van verlanding horen nieuwe planten en dieren: het proces verrijkt de natuur dus. Het water is nog niet dichtgegroeid, maar in de luwe hoeken staat al wat krabbenscheer, waterlelie en gele lis. De kranswieren en fonteinkruiden in het water wijzen erop dat het schoon is.

  Trekgat
  Trekgat
  Trekgat
  Trekgat
  Trekgat
  Trekgat

  5Weilanden

  In deze weilanden grazen koeien en schapen. Zo blijft de grasmat een ideale broedplek voor watersnip en slobeend met zijn karakteristieke brede snavel. Het nest van de watersnip bestaat uit een diepe kuil die bedekt is met grashalmen en bladeren en is goed verstopt. In het voorjaar, tijdens de balts, roept hij langdurig en herhaaldelijk. Hij maakt daarbij een op een blatend lammetje lijkend geluid. Dat geluid ontstaat in duikvlucht door de vibratie van de buitenste staartpennen. Het baltsen gebeurt vaak ’s nachts.

  Weilanden
  Weilanden
  Weilanden
  Weilanden
  Weilanden
  Weilanden

  6Libellen

  Libellen geven je een zomers gevoel. Deze tropisch aandoende insecten voelen zich prima thuis in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Vooral omdat er geen gebrek is aan schoon water. Dat hebben ze namelijk nodig om zich voort te planten en om eten te zoeken. Stromend water is daarbij echter bij de meeste libellen niet favoriet. Stilstaand water van plassen, poelen, meren en vijvers echter wel. In de vlakkere oevers en tussen waterplanten zijn de larven te vinden.

  Libellen
  Libellen
  Libellen
  Libellen
  Libellen
  Libellen
  logo

  Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.