Ga direct naar inhoud

Deelgebied A

Deelgebied A is het meest westelijk gelegen deelgebied. Hier komt een rietmoeras, direct tegen de Nieuwkoopse Plassen aan. De graslanden er omheen worden geschikt gemaakt voor de bedreigde weidevogels om te gaan broeden.

Roerdomp

Het rietmoeras

In deelgebied A komt een rietmoeras met een oppervlakte van 15 hectare. Tijdens de inrichting wordt er riet geplant. Na inrichting heeft het jonge riet een aantal jaren nodig om goed uit te groeien. Die eerste jaren komt er nog geen water in te staan. Ganzen, die dol zijn op jonge rietscheuten, zullen dan het gebied mijden. Als het riet na een aantal jaar goed aangeslagen is, gaat het waterpeil omhoog. Om dit mogelijk te maken wordt tijdens de inrichting rondom het moeras een peilscheiding (een aarden wal) gelegd. Een deel van deze peilscheiding ligt er al en wordt op hoogte en breedte gebracht. Een deel wordt nieuw aangelegd. 

Klik hier voor het volledige ontwerp van deelgebied A

 

Deelgebied A

Deelgebied A

Dit is het ontwerp van Deelgebied A

Peilscheidingen

Voor de aanleg van de peilscheidingen is grond nodig. Om geen grond te hoeven transporteren door de Meije, is er gekeken hoe we grond kunnen winnen in de omliggende graslanden. Een deel van de grond wordt gewonnen, door de sloten in de graslanden een natuurvriendelijker karakter te geven. Ze worden breder, met minder steile oevers. Planten als dotterbloem en echte koekoeksbloem vinden in deze oevers hun plek. Tureluurs zullen hun voedsel zoeken in deze vochtige bodem.

Enkele delen van de graslanden liggen hoger dan andere delen. Hier zullen we grond we af schrapen. Ook deze grond wordt gebruikt om de peilscheidingen rondom het moeras op hoogte te brengen. 

Grutto in grasland

Grutto

Weidevogels

Naast het aanleggen van het rietmoeras voor de roerdomp, worden de weilanden van Natuurmonumenten rondom dit rietmoeras omgetoverd tot weidevogelparadijs (18 hectare). Het gaat slecht met de weidevogels in ons land. Mooi dus dat er ook voor de grutto, kievit en tureluur meer geschikte ruimte komt om hun jongen groot te brengen. De belangrijkste maatregel die we bij de inrichting nemen, is dat we zorgen dat in deze graslanden een iets hoger waterpeil komt dan in het boerenland. Dit heeft als voordeel dat de bodem iets zachter is. Hierdoor kunnen de vogels beter met hun snavels de bodem in om voedsel te vinden. Bovendien zit het bodemleven ook dichter tegen de oppervlakte aan en is daardoor beter beschikbaar voor de vogels. 

Een hoger waterpeil zorgt er ook voor dat de grasgroei vertraagd wordt. Dit biedt kansen voor andere grassen, kruiden en bloemen om te groeien. Weidevogelkuikens kunnen hier een maaltje aan insecten bijeen scharrelen en zullen bovendien niet verstrikt raken in het hoge gras in hun jacht naar het voedsel.

Naast deze inrichtingsmaatregel zal ook het beheer worden afgestemd om het de weidevogels naar hun zin te maken. Dit doen we samen met onze boeren. Het betekent dat we sowieso niet maaien voor 15 juni. Hierdoor hebben de kuikens tijd genoeg om te leren vliegen en 'vliegvlug' te worden. Tevens zijn gifstoffen en kunstmest niet toegestaan.

De graslanden worden delen van het jaar door koeien beweid. 

Zie ook:

Terug naar de projectpagina

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Werkschuur de Kievit