Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw gemaal draagt bij aan schoner water Nieuwkoopse Plassen

03 oktober 2023 | Juriaan van Leeuwen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, hoogheemraadschap van Rijnland en Natuurmonumenten werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit in de Nieuwkoopse Plassen. Een nieuw opvoergemaal in de gemeente Nieuwkoop zorgt ervoor dat overtollig schoon regenwater dat valt in natuurgebied De Haeck niet wegstroomt naar de naastgelegen polder, maar terechtkomt in de Nieuwkoopse Plassen zelf. De pomp is 2 oktober in werking gesteld.

Schoon water in de Nieuwkoopse Plasse

Opvoergemaal De Haeck

De twee waterschappen en Natuurmonumenten zagen kansen om het kwalitatief goede water van De Haeck te benutten voor de Nieuwkoopse Plassen. Bert de Groot, hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden: ‘Dit is nou zo’n project waarbij je door als overheden samen te werken, echt een verschil kunt maken. Bij regenval profiteert de natuur in het gebied van Rijnland van het overtollige, schone water. Voordeel voor ons is dat de polder Zegveld bij neerslag ontlast wordt en de kans op wateroverlast afneemt.’

Het opvoergemaal staat vlakbij de Hollandsekade tussen De Haeck en de Nieuwkoopse Plassen en kan maximaal 8000 liter per minuut naar de Nieuwkoopse Plassen aanvoeren.

Het gemaal pompt

Het gemaal pompt

Schoon water voor Natura 2000 gebied

Hans Schouffoer, hoogheemraad van Rijnland: ‘Het schone water dat via het gemaal de Nieuwkoopse Plassen binnenkomt, helpt ons bij onze inzet voor schoon en gezond water. Dat kan lokaal een positief effect hebben en de natuur profiteert hiervan. Alle beetjes helpen bij het bereiken van onze doelstellingen voor een betere waterkwaliteit.

Gebiedsmanager Suzan Buchner van Natuurmonumenten vertelt: Onze boswachters zijn verheugd dat de pomp in werking is gesteld. Dagelijks zien wij het effect van zowel schoon als vies water in het Nieuwkoopse plassengebied. We kunnen nu meer schoon water vasthouden. Dit is één van de noodzakelijke maatregelen die nodig is voor het beschermen van soorten die het lastig hebben, zoals de zeldzame groenknolorchis en het vleesetend klein blaasjeskruid.

Blaasjeskruid

Blaasjeskruid

Bijzondere samenwerking

De nieuwe oplossing leidde tot een mooie samenwerking. De Nieuwkoopse Plassen liggen in het beheergebied van Rijnland. Dit waterschap draagt daarom bij aan de bouw en financiering van de installatie. Het andere deel is betaald door de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke.

De pomp staat op het terrein van Natuurmonumenten, de beheerder van het natuurgebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt het beheer en onderhoud van de pomp op zich. De partijen zetten zich nu in om een tweede opvoergemaal te realiseren bij natuurgebied Schraallanden langs de Meije.

De opening van het gemaal

De opening van het gemaal

Bufferstroken beschermen natuurgebied

Bij de Nieuwkoopse Plassen en de Haeck vormen verdroging en onvoldoende waterkwaliteit een bedreiging voor de natuur. Een oorzaak van de verdroging van De Haeck is het ondergronds wegstromen van grondwater naar de lager gelegen polders. Een bufferzone tussen De Haeck en riviertje de Meije in polder Achttienhoven is inmiddels ingericht en voorkomt een toename van de wegzijging van het schone water. Samen met het opvoergemaal is er nu meer water van goede kwaliteit beschikbaar voor de natuurgebieden.

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter