Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voor het eerst in de geschiedenis broeden er grote zilverreigers in de Nieuwkoopse Plassen

22 juni 2021 | Juriaan van Leeuwen

De boswachters van de Nieuwkoopse Plassen deden een prachtige vondst: broedende grote zilverreigers. Dit is voor het eerst dat deze prachtige dieren hier broeden. Boswachter Rob Eenink van Natuurmonumenten is zeer verheugd: “In de winter lopen ze massaal door onze polder, maar in het voorjaar trekken ze ook massaal weer weg naar Oost-Europa om te broeden. Alleen in grote moerasgebieden blijven paartjes achter, zoals de Oostvaardersplassen. En sinds dit jaar dus ook de Nieuwkoopse Plassen.”

Grote zilverreiger

Tellen

In het voorjaar tellen en vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten de vogels die broeden in de Nieuwkoopse Plassen. Sommige kolonievogels zoals de kokmeeuwen en de zeldzame purperreigers worden sinds enkele jaren geteld met een drone. Eenink: “Dat werkt perfect, de drone verstoort de vogels niet en wij krijgen de foto’s gewoon per mail toegestuurd. Op onze computer tellen we vervolgens de nesten, zonder er één over het hoofd te zien.”

Niet toevallig

Stiekem fantaseerden de boswachters al wel over het spotten van een nest van grote zilverreigers. “We hadden deze maand al enkele grote zilverreigers zien vliegen door het moerasgebied van 1500 hectaren. Als je dat in de maand juni ziet, is er de kans dat ze toch een nest zijn gaan bouwen. Toen we gevonden hadden waar de grote zilverreigers hun plek gevonden hadden, bleek het niet één paartje te zijn, maar maar liefst acht!” vertelt Eenink enthousiast. “En we konden zelfs op de foto’s zien dat er drie eieren in het nest lagen. Ze broeden namelijk boven in de bomen om zo te ontkomen aan predatoren.”

 

Nest met 3 eieren

Nest met 3 eieren

Kolonies

De grote zilverreigers hebben hun nesten gebouwd in De Pot, een voor recreanten afgesloten stuk in het plassengebied. Omdat het er stil is, vinden kolonievogels er hun plek. Ook de zwartkopmeeuwen, kokmeeuwen, purperreigers, blauwe reigers, aalscholvers en lepelaars broeden hier. Dat de grote zilverreigers nu in het gebied broeden is echter niet helemaal een verrassing: “Het gaat al enkele jaren bijzonder goed met deze soort in Nederland. Met de opmars van de grote zilverreigers kwam ook de hoop dat ze in de Nieuwkoopse Plassen zouden gaan broeden”.

De nesten van bovenaf

De nesten van bovenaf

Vaar over de Nieuwkoopse Plassen en spot de zilverreiger!

Op dit moment is het niet heel makkelijk om de grote zilverreigers te spotten, maar mocht je met een kano of fluisterboot door het gebied gaan, is er natuurlijk wel een kans. Ze staan langs slootkanten om daar hun maaltje bij elkaar te verzamelen. En met hun prachtig witte veren vallen ze natuurlijk goed op! In september komen de andere grote zilverreigers weer massaal terug uit hun broedgebieden om de winter in ons land door te brengen. “Als de sneeuw onze polders niet wit kleurt, zullen de grote zilverreigers dat wel doen”, aldus Eenink.

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter