Ga direct naar inhoud
Terug

Gele elektroroute op de Nieuwkoopse Plassen, bij Nieuwkoop

Waar: Nieuwkoopse Plassen

Witte waterlelie
2 uur 52
8,6 km

Over de route

Stap in je fluisterboot en vaar geluidloos over het water van de Nieuwkoopse Plassen. Je vaart door een prachtig en zeer bijzonder moerasgebied in Zuid-Holland. Van een klein spannend slootje vaar je zo de open plas op.

Bijzondere planten bloeien hier in de rietlanden, hooilanden en bosjes en tientallen vogels vliegen om je hoofd heen. De afwisseling en rust zorgen ervoor dat veel planten en dieren zich thuis voelen in de Nieuwkoopse Plassen. De rustgebieden zijn de kraamkamers van het natuurgebied! Deze route geeft je informatie over het ontstaan van dit bijzondere gebied en welke prachtige natuur je hier kunt tegenkomen.

Download hier het GPXbestand

Volg de gele elektroroute

De elektroroute start bij Jachthaven Plaszicht. De route is aangegeven met gele bordjes waarop het elektroroutenummer staat en duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur. Er zijn mogelijkheden om deze route in te korten als je korter wil varen. Maar je kunt natuurlijk ook rustig aan doen en bij de aanlegplaatsen even aan land gaan.

In het gebied drijven soms veenbonken, stukken bodem die boven komen drijven. Zie dit als drijvende ijsschotsen, het grootste gedeelte zit onder water. Blijf hier uit de buurt, zodat je niet vast komt te zitten.

Bescherm de Nieuwkoopse Plassen

De boswachters van Natuurmonumenten werken hard om de Nieuwkoopse Plassen mooi te houden. Dit kunnen ze niet zonder jouw bijdrage. Steun de natuur en word lid van Natuurmonumenten!

Waar kun je starten

Nieuwkoopse Plassen
Startpunt

Nieuwkoopse Plassen, Jachthaven Plaszicht

Wat kom je onderweg tegen?

Turf op een legakker

1. Welkom op de Nieuwkoopse Plassen!

Je vaart hier langs routepunt 1.

Dit beschermde natuurgebied ligt in “Het Groene Hart” van Zuid-Holland. Het maakt onderdeel uit van een typisch oud Hollands landschap: veenweide. Veenweidegebieden zijn rond de 16e eeuw ontstaan omdat mensen het aanwezige veen als brandstof konden gebruiken en hierdoor het landschap hebben gevormd. Vroeger waren er nog veel meer veenweidegebieden met grote veenplassen. Maar veel plassen zijn weer ingepolderd om er op te kunnen bouwen. De Nieuwkoopse Plassen is een van de weinige gebieden die nog in de oude staat van de 16e eeuw aanwezig is. Het is eigenlijk een soort museum! Dit natuurgebied heeft een hoge natuurwaarde en het draagt bij aan het verhogen van de biodiversiteit op zelfs Europese schaal, het is dan ook een natura 2000 gebied. Talloze planten en dieren vinden hier hun plek.

Krabbescheer

2. Vervening

Je vaart hier langs routepunt 2.

Dit uitgestrekte natuurgebied is het product van vervening; het veen werd uit de grond gehaald om er turf (brandstof) van te maken. Zo ontstond een landschap met land, water en ‘alles daar tussenin’. In het veen wordt water na verloop van tijd vanzelf land. Deze verlanding  begint als oeverplanten het water in groeien en met hun wortels een drijvende mat vormen. Hierop verschijnen eerst veenmossen en orchideeën en uiteindelijk bomen zoals wilgen: uit water is een bos ontstaan. Op de tocht kom je alle stadia tegen. Omdat elke verlandingsfase haar eigen flora en fauna kent, graaft Natuurmonumenten op projectbasis verland water weer open. Zo blijft het proces gaande en zorgt het voor diversiteit. Nieuwkoopse Plassen bestaat uit avontuurlijk dicht moeras en weidse open plassen.

Dwergmuis

3. Rietlanden

Je vaart hier langs routepunt 3.

In het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen zie je overal riet. Maar wat je misschien niet direct beseft, is dat in een klein stukje riet allerlei kleine en grotere dieren wonen. In het voorjaar bouwen veel vogels hun nest hier, zoals de kleine karekiet, de rietgors en de rietzanger. ’s Zomers lopen hier honderden jonge kikkers, op zoek naar insecten om op te eten. En in de herfst en in de winter kruipen insecten in de holle rietstengels. Zo overleven ze de kou. In de buurt van stukjes bos en struweel voelt de rosse woelmuis zich op zijn gemak. Er is genoeg rust en ruimte om zijn nest te bouwen. Hij kan hier ook veel voedsel vinden, vooral zaden en knoppen.

Praktische informatie

  • Aanlegsteiger Natuurmonumenten

Meer routes in de buurt

Bekijk alle routes

Activiteiten in de buurt

Bekijk de agenda