Kanovaren

Kanoroute Nieuwkoopse Plassen (groen) bij Zuideinde

Kanovaren

Kanoroute Nieuwkoopse Plassen (groen) bij Zuideinde

Het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen is magisch te noemen. Van een klein spannend slootje vaar je zo de open plas op. Bijzondere planten bloeien in de slootkant en tientallen vogels vliegen boven je hoofd. Al varend over de plas kom je achter alle geheimen van het moeras.

De boswachters van Natuurmonumenten heten je van harte welkom in de Nieuwkoopse Plassen. Je vaart door een prachtig én zeer bijzonder moeras met vele beschermde planten- en diersoorten. Het behoud van deze soorten, het open landschap en de rust staan hier voorop. Zeldzame vogels als de lepelaar en de zwarte stern broeden in de rustgebieden, maar laten zich maar al te graag in het hele gebied zien.

De toegangsregels voor kanoërs en suppers

Het gebied is te water grotendeels vrij toegankelijk en je kunt bij de vrije aanlegplaatsen aan land. Deze kanoroute is het hele jaar opengesteld. De bordjes met een kano wijzen je de juiste weg. Zorg dat je voor zonsondergang weer terug bent. Alle bezoekers worden met klem verzocht zich aan de regels te houden, alleen op deze manier kunnen zeldzame natuur en recreatie naast elkaar bestaan.

Tip: Download de app Natuurroutes van Natuurmonumenten. Hier vind je, naast deze route, nog veel meer routes om te wandelen, fietsen, varen en kanoën.

Startpunt

Je kunt deze route bij het startpunt starten met een eigen kano. Begin je route met een koffie met taart bij TaartenTuin, dan kun je daar ook je auto parkeren. Zij verhuren zelf ook enkele kano’s. Of huur daar een SUPboard, daarmee kun je perfect de kanoroute varen. Dit kan bij Suppen in het Groene Hart. Hiervandaan vaar je zo de Nieuwkoopse Plassen op. De kanoroute is aangegeven met 13 palen waarop een groen kanootje staat. De route is ongeveer 11 km en duurt ongeveer 3 uur.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Praktisch

De route

 Startpunt

11. Startpunt

Je vaart hier langs routepunt 1.

Welkom op de Nieuwkoopse Plassen! Het gebied waar zwarte sterns jagen boven het water, echte koekoeksbloemen op de hooilanden bloeien en otters zich helemaal thuis voelen. De einder is ongekend ver, de rust volmaakt, alledaagse beslommeringen zijn mijlenver weg. Heel veel plezier tijdens de kanotocht.

Otter door Luc Hoogenstein

Otter
1. Startpunt

22. Rust

Je vaart hier langs routepunt 2.

De plas die je nu verlaat is de Zuideinderplas. In het voorjaar kun je hier de tientallen rietvogels vanuit de oude rietkragen horen zingen. ‘s Winters bevolken soms wel 10.000 smienten (een eendensoort) de zuidkant van de plas. De Nieuwkoopse Plassen bestaan uit 2 grote plassen, meerdere kleine plassen en vooral heel veel bijzondere riet- en hooilandjes. De boswachters van Natuurmonumenten werken samen met ruim 100 vrijwilligers, rietsnijders en boeren om dit Europees beschermde gebied te beheren. Dit betekent maaien, snijden, knotten, bomen verwijderen en veel gewas per boot het gebied uit voeren. De bijzondere natuur van de Nieuwkoopse Plassen kan alleen een plekje krijgen als er rust heerst in het natuurgebied.  Enkele delen zijn daarom afgesloten. Rust is essentieel voor bijvoorbeeld de purperreiger en de otter. Je peddelt nu onder de Kwakelbrug door.

Smient door Rob Wijn

Smient
2. Rust

33. Vuilstort

Je vaart hier langs routepunt 3.

Deze sloot loopt tussen weilanden die hoger liggen dan de andere weilanden in het gebied. In de oevers is hier en daar glas en aardewerk te zien. De weilanden zijn in de jaren ’30 namelijk opgehoogd met huisvuil. Men heeft zo geprobeerd het rietland te ‘verbeteren’. Het huisvuil zou afgedekt worden met een laag grond om zo geschikte tuinbouwgrond op te leveren. Gelukkig slaagde de opzet niet en bleef het vuilstorten beperkt tot enkele weilanden aan weerszijden van het Meijepad.

Rietzanger door Jan Kriek

Rietzanger
3. Vuilstort

44. Wije achter 't Dorp

Je vaart nu over Wije achter 't Dorp langs routepunt 4.

Nieuwkoopse Plassen door Pim Bakker

Nieuwkoopse Plassen
4. Wije achter 't Dorp

55. Oeverafslag

Je vaart hier langs routepunt 5.

Om oeverafslag te voorkomen, heeft Natuurmonumenten palen met vlechtwerk van wilgentakken geplaatst. Een langdurig en kostbaar karwei, maar noodzakelijk om oeverafslag van land tegen te gaan.

Oever door Martin Stevens

Oever
5. Oeverafslag

66. Sigaren

Je vaart hier langs routepunt 6.

Het slootje is erg ondiep. Er staan hier veel lisdodden, ‘dulen’ zegt men in Nieuwkoop. Vroeger werden deze dulen (zie foto) veel gesneden voor de bloemisterij, soms meer dan een miljoen stuks per jaar. Ook bevatten de wortels veel zetmeel en werden daarom gegeten. Nu gebeurt dit niet meer en kun je, na de bloei, genieten van de zwarte sigaren.

Grote lisdodde door Ben Walet

Grote lisdodde
6. Sigaren

77. Zwarte stern

Je vaart hier langs routepunt 7.

Boven het water zijn zomers regelmatig kleine, grijze, meeuwachtige vogels te zien. Dat zijn zwarte sterns (zie foto boven). Een zeldzame trek- en moerasvogel die hier in de Nieuwkoopse Plassen broedt. De vogels scheren rakelings over het water om een visje of een insect op te pikken. 

Op het drijvende waterplantje krabbenscheer bouwen ze wankele nesten. Krabbenscheer gedijt alleen in heel schoon water. Toen krabbenscheer halverwege de vorige eeuw door de slechte waterkwaliteit erg schaars was, ging ook het aantal broedpaar zwarte sterns sterk achteruit. In 1998 was nog minder dan tien procent van het aantal broedparen over ten opzichte van 1950. Toen broedden er nog ongeveer 15.000 paren in Nederland, momenteel zijn dat er slechts 1.200. Sinds 1973 steken vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten jaarlijks veel tijd in het maken en uitzetten van speciale broedvlotjes voor de zwarte sterns. Langzaamaan gaat het gelukkig weer beter met de zwarte stern in Nederland en in de Nieuwkoopse Plassen. Ook dankzij de flink verbeterde waterkwaliteit.

Zwarte stern door Miranda Veenstra

Zwarte stern
7. Zwarte stern

88. Richting de Meije

Je vaart hier langs routepunt 8.

Je ziet zo een handbediende klepstuw. Door deze stuw wordt het voedselrijke slootwater gescheiden van het voedselarme water in de Nieuwkoopse Plassen. Kanovaarders kunnen door de smalle doorgang links. Direct daarna bij de splitsing linksaf de eerste sloot in, recht op de smalle kerktoren van het dorpje De Meije af.

Schraallanden langs de Meije door Jordan Blaauw

Schraallanden langs de Meije
8. Richting de Meije

99. Pietje Potlood

Je vaart hier langs routepunt 9.

Je ziet hier de grote watertoren van de Meije. In de volksmond wordt deze Pietje Potlood genoemd. De toren komt uit 1931 en is ruim 57 meter hoog. Sinds 2001 is dit een officieel Rijksmonument. Tot 2020 was de watertoren nog in gebruik. 
De watertoren is echt een baken in het landschap. Vanuit de weide omgeving zie je de typerende toren in ‘potloodvorm’. Ga rechtsaf de Meije in.

Pietje Potlood door Jordan Blaauw

Pietje Potlood
9. Pietje Potlood

1010. Verkorte route

Je vaart hier langs routepunt 10.

Er zijn in de Meije veel bruggen. Alle vaste bruggen zijn minimaal 1 meter hoog en de lagere kunnen open. De lage bruggen kun je zelf bedienen. Het is daarbij wel van belang dat je ze na gebruik weer terugdraait. Vaar verder over de Meije. Mocht je de route willen inkorten, kun je hier door de klepstuw terug naar de Zuideinderplas. Let op: Als het hard waait zul je veel golven hebben als je de grote plas oversteekt. De route in de app gaat door via de Meije, we raden je aan om deze te volgen. Je kronkelt door de Meije heen en komt voorlopig geen bordje meer tegen.

Purperreiger door Klaas van der Wal

Purperreiger
10. Verkorte route

1111. Fuut

Je vaart hier langs routepunt 11.

Een altijd aanwezige vogel in de Nieuwkoopse Plassen is de fuut. Vroeger werd de fuut door de beroepsvissers bejaagd, zoals veel vogels die vis eten. Zij zagen de dieren als concurrentie. Dat is nu voorbij en de fuut wordt steeds minder schuw. Futen hebben de merkwaardige gewoonte hun jongen op de rug te vervoeren. Als hij verstoord wordt, duikt hij onderwater met jongen en al. De kuikens kunnen nog niet zo lang onderwater blijven en komen ‘onderweg’ alweer boven.

Fuut door Olaf Koop

Fuut
11. Fuut

1212. Legakkers

Je vaart hier langs routepunt 12.

De smalle stroken land die je tegenkomt, zijn oude legakkers. De Nieuwkoopse Plassen zijn in de vorige eeuw ontstaan door veenwinning. Veen was in de gedroogde vorm (namelijk turf) ooit een belangrijke brandstof. Het veen werd gewonnen in petgaten en gedroogd op de legakkers. Wind en water kregen vat op de smalle legakkers, die het één voor één begaven. Zo zijn de grote plassen ontstaan.

Turf op een legakker door Martin Stevens

Turf op een legakker
12. Legakkers

1313. Eindpunt

Je vaart hier langs routepunt 13.

Je bent bijna bij het eindpunt van de kanoroute. Heb je een kano bij hotel Zuideinde gehuurd, ga dan linksaf. 

Heb je genoten van de vaartocht? Help mee om de Nieuwkoopse Plassen te beschermen! De boswachters van Natuurmonumenten werken hard om de Nieuwkoopse Plassen mooi te houden. Dit kunnen ze niet zonder jouw bijdrage. Steun de natuur en word lid van Natuurmonumenten.

Lepelaar door Kenny Luijendijk

Lepelaar
13. Eindpunt
Nieuwkoopse Plassen

Wat wij hier doen

De schoonheid behouden

Natuurmonumenten doet veel in zo’n gevarieerd gebied als de Nieuwkoopse Plassen. Samen met rietsnijders, boeren en vrijwilligers werken onze boswachters vooral aan het natuurvriendelijk maaien op de riet- en graslanden. Ook werken we aan nieuwe natuur rond het plassengebied, de Groene Jonker. Dit natuurgebied met ondiepe plassen is een goede aanvulling op het plassengebied. De lepelaar haalt z'n eten uit de Groene Jonker en vindt een veilige slaapplek in de Nieuwkoopse Plassen.

Help mee en word lidDoneer
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.