Terug

Kanoroute Nieuwkoopse Plassen (groen) bij Zuideinde

Waar: Nieuwkoopse Plassen

Echte koekoeksbloem
3 uur 39
11 km

Over de route

Het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen is magisch te noemen. Van een klein spannend slootje vaar je zo de open plas op. Bijzondere planten bloeien in de slootkant en tientallen vogels vliegen boven je hoofd. Al varend over de plas kom je achter alle geheimen van het moeras.

De boswachters van Natuurmonumenten heten je van harte welkom in de Nieuwkoopse Plassen. Je vaart door een prachtig én zeer bijzonder moeras met vele beschermde planten- en diersoorten. Het behoud van deze soorten, het open landschap en de rust staan hier voorop. Zeldzame vogels als de lepelaar en de zwarte stern broeden in de rustgebieden, maar laten zich maar al te graag in het hele gebied zien.

De toegangsregels voor kanoërs en suppers

Het gebied is te water grotendeels vrij toegankelijk en je kunt bij de vrije aanlegplaatsen aan land. Deze kanoroute is het hele jaar opengesteld. De bordjes met een kano wijzen je de juiste weg. Zorg dat je voor zonsondergang weer terug bent. Alle bezoekers worden met klem verzocht zich aan de regels te houden, alleen op deze manier kunnen zeldzame natuur en recreatie naast elkaar bestaan.

Tip: Download de app Natuurroutes van Natuurmonumenten. Hier vind je, naast deze route, nog veel meer routes om te wandelen, fietsen, varen en kanoën.

Startpunt

Je kunt deze route bij het startpunt starten met een eigen kano. Begin je route met een koffie met taart bij TaartenTuin, dan kun je daar ook je auto parkeren. Zij verhuren zelf ook enkele kano’s. Of huur daar een SUPboard, daarmee kun je perfect de kanoroute varen. Dit kan bij Suppen in het Groene Hart. Hiervandaan vaar je zo de Nieuwkoopse Plassen op. De kanoroute is aangegeven met 13 palen waarop een groen kanootje staat. De route is ongeveer 11 km en duurt ongeveer 3 uur.

Waar kun je starten

Nieuwkoopse Plassen
Startpunt

Ziendeweg

Wat kom je onderweg tegen?

Otter

1. 1. Startpunt

Je vaart hier langs routepunt 1.

Welkom op de Nieuwkoopse Plassen! Het gebied waar zwarte sterns jagen boven het water, echte koekoeksbloemen op de hooilanden bloeien en otters zich helemaal thuis voelen. De einder is ongekend ver, de rust volmaakt, alledaagse beslommeringen zijn mijlenver weg. Heel veel plezier tijdens de kanotocht.

Otter door Luc Hoogenstein

Smient

2. 2. Rust

Je vaart hier langs routepunt 2.

De plas die je nu verlaat is de Zuideinderplas. In het voorjaar kun je hier de tientallen rietvogels vanuit de oude rietkragen horen zingen. ‘s Winters bevolken soms wel 10.000 smienten (een eendensoort) de zuidkant van de plas. De Nieuwkoopse Plassen bestaan uit 2 grote plassen, meerdere kleine plassen en vooral heel veel bijzondere riet- en hooilandjes. De boswachters van Natuurmonumenten werken samen met ruim 100 vrijwilligers, rietsnijders en boeren om dit Europees beschermde gebied te beheren. Dit betekent maaien, snijden, knotten, bomen verwijderen en veel gewas per boot het gebied uit voeren. De bijzondere natuur van de Nieuwkoopse Plassen kan alleen een plekje krijgen als er rust heerst in het natuurgebied.  Enkele delen zijn daarom afgesloten. Rust is essentieel voor bijvoorbeeld de purperreiger en de otter. Je peddelt nu onder de Kwakelbrug door.

Smient door Rob Wijn

Rietzanger

3. 3. Vuilstort

Je vaart hier langs routepunt 3.

Deze sloot loopt tussen weilanden die hoger liggen dan de andere weilanden in het gebied. In de oevers is hier en daar glas en aardewerk te zien. De weilanden zijn in de jaren ’30 namelijk opgehoogd met huisvuil. Men heeft zo geprobeerd het rietland te ‘verbeteren’. Het huisvuil zou afgedekt worden met een laag grond om zo geschikte tuinbouwgrond op te leveren. Gelukkig slaagde de opzet niet en bleef het vuilstorten beperkt tot enkele weilanden aan weerszijden van het Meijepad.

Rietzanger door Jan Kriek

Praktische informatie

  • Restaurant-Hotel Zuideinde

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.