Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Wandelen

Wandelroute Jos Gemmekepad door Ruygeborg, Nieuwkoopse Plassen

Wandelroute Jos Gemmekepad door Ruygeborg, Nieuwkoopse Plassen

2.58 km

Waar

Nieuwkoopse Plassen

Wandelen

Wandelroute Jos Gemmekepad door Ruygeborg, Nieuwkoopse Plassen

Ruygeborg is een natuurgebied waar vogels zoals de lepelaar, blauwborst en purperreiger naar voedsel zoeken. Het gebied is jong en zal zich de komende jaren flink gaan ontwikkelen tot een kleinschalig, gevarieerd, nat natuurgebied met een open uitstraling.

Ruygeborg verbindt de Vinkeveense Plassen met de Nieuwkoopse Plassen. En deze verbinding blijkt zeer belangrijk: lepelaars worden er regelmatig gezien!

Praktische informatie

Bereikbaarheid

  • START

Startpunt

Parkeerplaats De Ruygeborg Hoeve: Toon op kaart

De route

 Startpunt

1Jos Gemmeke

Het wandelpad in dit natuurgebied is vernoemd naar Jos Gemmeke (3 juni 1922 - 20 december 2010), een verzetsstrijdster in de Tweede Wereldoorlog. Op 10 maart 1945 werd Jos Gemmeke per parachute afgezet boven dit gebied. Zij belandde in een sloot, en werd door Nieuwkoopse verzetsmensen in veiligheid gebracht. Voor haar moedige optreden ontving zij als enige dame naast koningin Wilhelmina de Militaire Willems Orde. Dit is de oudste en hoogste onderscheiding van het Koninkrijk der Nederlanden.

Jos Gemmeke

2Kreekrug

Het wandelpad loopt over een oude kreekrug. Ooit had de zee hier vrij spel en zette klei af in kleine stroompjes, kreken genoemd. Toen de zee zich terugtrok groeide het veen metershoog. Het veengebied werd ontwaterd, en de veenbodem klonk in. Daardoor ligt de vroegere kreekbodem nu juist hoger in het landschap.

Kreekrug

3Waterpeil

Ruygeborg heeft een eigen, natuurlijk waterpeil. De waterstand hangt af van regen, verdamping, kwelwater (mineraalrijk grondwater dat diep uit de grond omhoog gedrukt wordt) en de seizoenen. Het waterpeil is hoog (dus nat) in de winter en laag (dus droog) in de zomer. De overloopstuw zorgt dat het teveel aan water weg kan.

Waterpeil

4Moerasvogels

In dit afwisselende landschap met modderige vlakten en rietvelden voelen veel verschillende vogels zich thuis. Roerdomp, snor en blauwborst verstoppen zich in de rietkragen. Kluten, waterrallen en lepelaars zoeken de slikranden op.

Moerasvogels
Moerasvogels
Moerasvogels

5Schapen

Om de ringdijk stevig en dus veilig te houden, moet de begroeiing kort blijven. Hiervoor zorgen de Texelaars. Als er in de zomer meer delen van het gebied droog vallen, worden hier extra schapen ingezet. Zij zorgen dat er geen wilgenbos komt.

Schapen

6Veranderend landschap

Dit landschap verandert voortdurend. Van zeebodem naar moeras, van hoogveenbult via turfwinning naar droogmakerij en nu weer terug naar moeras. Vanaf de dijk is goed te zien dat de Nieuwkoopse Plassen wel zes meter hoger liggen dan Ruygeborg. Zoveel veen is hier afgegraven!

Veranderend landschap

7Eindpunt

Dit is het eindpunt van de wandeling! Ben je nog niet uitgewandeld? Bekijk ook de andere routes in de Nieuwkoopse Plassen!

Nieuwkoopse Plassen

Wat wij hier doen

De schoonheid behouden

Natuurmonumenten doet veel in zo’n gevarieerd gebied als de Nieuwkoopse Plassen. Samen met rietsnijders, boeren en vrijwilligers werken onze boswachters vooral aan het natuurvriendelijk maaien op de riet- en graslanden. Ook werken we aan nieuwe natuur rond het plassengebied, de Groene Jonker. Dit natuurgebied met ondiepe plassen is een goede aanvulling op het plassengebied. De lepelaar haalt z'n eten uit de Groene Jonker en vindt een veilige slaapplek in de Nieuwkoopse Plassen.

Help mee
2.58 km

Wandelroute Jos Gemmekepad door Ruygeborg, Nieuwkoopse Plassen