Wandelen

Klompenpad Oldenaller

Wandelen

Klompenpad Oldenaller

Ontdek het mooie buitengebied van Putten op en rondom landgoed Oldenaller. Wandel over dit klompenpad door kasteelbos, over boerenland, langs houtwallen, wilde bloemen, beken en over heide. Ervaar de rust van een eeuwenoud landgoed. De afwisseling van cultuur en natuur bepaalt hier de sfeer. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Je wandeling start bij De Zoete Inval, aan de Broekermolenweg in Putten. Het terras van dit boerenerf is in de zomermaanden geopend voor een kleine versnapering (zelfbediening). Zondag gesloten; parkeren kan wel dagelijks.

Volg de bordjes met het klompenpad-logo, een wit klompje tegen een rode achtergrond.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    De Zoete Inval
  • Broekermolenweg 5, 3882 MG Putten (GD)

De route

 Startpunt

1Schuitenbeek en Allermolen

De Schuitenbeek vormt de historische begrenzing van de polder Arkemheen.  Deze beek voert het water om de polder heen af richting het Nuldernauw. De Allermolen stond aan het begin van deze beek en was oorspronkelijk een door waterkracht aangedreven korenmolen. In Putten stonden voorheen minstens vier korenmolens. In de tijd van leenheren en horigen leverde het bezit van een molen veel geld op. De leenheer eiste van zijn ondergeschikten dat ze hun graan in zijn molen lieten malen. Nadat dit recht op een gegeven moment verviel voor de Allermolen en de molen vervolgens in een storm omwaaide, is hij niet meer hersteld. 

2Kasteel Oldenaller

Oldenaller ligt op de overgang van twee landschapstypes. In het open landschap van de veenweide- ontginningen vormen sloten de kavelgrenzen en is het grondgebruik grasland. Het veel meer besloten kampenlandschap heeft een gevarieerder grondgebruik. Op hogere delen, veelal zandig van ondergrond, liggen de akkers. Op de lagere en daardoor natte delen komen van oudsher grasland, rabattenbosjes en heideveldjes voor.Het park van kasteel Oldenaller is dwars over deze landschappen aangelegd. In het park zijn zowel de oude strakke, als de latere landschappelijke aanleg - een ontwerp van KG Zocher - te herkennen.

Kasteel Oldenaller
Kasteel Oldenaller

3Reigerkolonie

Het kasteelbos van het landgoed is al heel lang broedplaats van een blauwereigerkolonie. Blauwe reigers nestelen hoog in bomen. Aangevlogen vanaf de Zuiderzeekust was dit vroeger het eerste bos dat deze statige vogels op hun vlucht tegenkwamen. Vanaf half maart leggen de reigers hun eieren, die vanaf begin april uitkomen. De jongen blijven vervolgens nog zo'n vijftig dagen op het nest. Blauwe reigers eten vooral vis. Hun voedsel vinden ze in de beken, poelen en sloten van het landgoed en in de aangrenzende polder Arkemheen.

Reigerkolonie
Reigerkolonie

4Elzensingels en hakhoutwallen

Je ziet hier veel hakhoutwallen en elzensingels.De elzensingels op landgoed Oldenaller zijn een verhaal apart. Een 'gewone' elzensingel bestaat uit een enkele rij elzen langs een greppel of een sloot. De takken worden regelmatig geoogst ('afgezet'). Op Oldenaller zijn de elzensingels echter breder, met meerdere rijen elzen naast elkaar, gescheiden door greppels. De greppels geven aan dat dit gebied vroeger erg nat was.

5Veldbeek

Sinds april 2008 herstelt het Waterschap Vallei en Veluwe de Veldbeek op verschillende plekken. De werkzaamheden hebben enerzijds tot doel om water het langer vast te houden in hetgebied, daarnaast verhogen ze de natuurwaardes. Door het vergraven van oevers kan de beek weer makkelijker slingeren. Daarmee ontstaan ook meer natuurlijke overgangszones - van natte naar droge biotopen - waarvan planten en dieren van kunnen profiteren. Zogenaamde retentiezones naast de beek vangen overtollig regenwater op. Ze voorkomen zo dat het water te snel wegstroomt. 

6Schaapskooi

Natuurmonumenten heet je van harte welkom in dit rustpunt, de mooi opgeknapte en heringerichte schaapskooi. Tegen een kleine vergoeding kun je koffie krijgen en - binnen of buiten - even uitblazen. De schaapskooi, ook wel potstal genoemd, diende vroeger als onderkomen voor de schapen die de heide begraasden. Op de bodem van een potstal lagen heideplaggen. De schapen verbleven 's nachts in de potstal en zo vulde de potstal zich in de loop van het jaar met een mengsel van plaggen en schapenpoep. Dit mengsel werd in het voorjaar als vruchtbare stalmest uitgespreid over de nabijgelegen akkers. Door het jarenlange opbrengen van de mest kwamen de akkers hoger en hoger te liggen. We spreken in zo'n geval van engen of essen.

Schaapskooi
Schaapskooi

7Poelen in het kampenlandschap

Op Oldenaller zijn van oudsher niet veel poelen. Ze waren niet nodig. In de lagere weilanden, waar het vee liep, kon het vee drinken uit beekjes en sloten. Op de hogere akkers liep geen vee. Alleen op de heidevelden kon een poel of ven nodig zijn voor de schapen.De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten op Oldenaller een aantal poelen aangelegd. Niet als drinkplaats van vee, maar vooral om de levenskansen te vergroten van bedreigde soorten als de kamsalamander. Poelen maken het voor deze soorten makkelijker om zich te verspreiden: uitwisseling van genetisch meteriaal tussen populaties is noodzakelijk voor het voortbestaan van soorten.

8Heihoef

De Heihoef is een historisch natuurgebiedje met heid, een vennetje en een poel. Det is bijzonder om zijn vegetatie, hier groeien onder andere zonnedauw en verschillende soorten wilde orchideeën.Zonnedauw is een vleesetende plant. Op de roodachtige, ronde blaadjes zie je tentakeltjes met daarop een glinsterende, kleverige substantie. Hiermee lokt, vangt en verteert de plant insecten. De plant verkrijgt zo voedingsstoffen die niet aanwezig zijn in de bodem. Zonnedauw groeit vooral in moerasachtige gebieden.Het paadje dwars over de hei is een historisch voetpad dat Natuurmonumenten herstelde voor dit klompenpad.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.