Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden voor heideherstel

24 februari 2020 | Miranda Fieret

Natuurmonumenten start met een herstelproject op de heide. In het gebied groeien door een overmaat aan stikstof veel dennen en berkjes heel hard. Hiermee wordt het voortbestaan van de heide, met daarin bijzondere soorten als gladde slang, levendbarende hagedis en nachtzwaluw op termijn bedreigt.

struikheide detail

Natuurmonumenten zorgt ervoor dat de heide weer een kans krijgt. Voor het broedseizoen wordt de heide rondom de Paalberg aangepakt. In het najaar worden de werkzaamheden verder uitgebreid. De heide verdwijnt langzaamaan in Nederland; er wordt geschat dat er nog zo'n 1% over is. Heide is een cultuurlandschap dat is ontstaan en onderhouden door mensen. Veel bijzondere dieren zoals de gladde slang, levendbarende hagedis en nachtzwaluw vinden hier hun thuis. Aan Natuurmonumenten de taak om de heide open te houden.

Vorig jaar is al opslag verwijderd op Droge- en Vochtige heide in het kader van Programma Aanpak Stikstof Brabantse Wal (Natura 2000-gebied). Dit is gedaan in de Ossendrechtse Duinen bij het Paalbergven en nabij de Houtduinen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Europese LIFE-subsidie.

Miranda Fieret
Miranda Fieret