Natuurgebied

Ottersaat

Bezoekersinformatie

Ottersaat

Welkom in Ottersaat

Natuurgebied Ottersaat is een zoute kwelplas met daarin een aantal kleine eilanden. Je ziet hier een grote diversiteit aan vogels, zoals de broedende visdief, kluut en de kokmeeuw. Bekijk in het voorjaar de honderden nesten en later in juni de vele kuikens.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Ottersaat

Over het gebied

Broedplaats voor vogels

Om de eilandjes in het natuurgebied aantrekkelijker te maken voor zoutminnende planten is het land op sommige plekken verlaagd. Hierdoor groeit er zeekraal, zeeaster en aardbeiklaver. Maar ook de wadvogels hebben profijt van de verlaging, het maakt de eilandjes namelijk zeer geschikt als broedplaats. Als het buitendijks hoog water is, zie je in Ottersaat verschillende soorten wadvogels die het gebied als hoogwatervluchtplaats gebruiken.

Wat kun je doen bij Ottersaat?

Ottersaat kun je niet betreden maar wel goed overzien vanaf een van de parkeerplaatsen aan de rand van het natuurgebied.

  • Volg Fietsroute Texel (35 km) en je komt langs Ottersaat.
  • Scan het informatiebord met je smartphone en bekijk het filmpje met de boswachter. Hij vertelt je de ‘highlights’ van het gebied en laat zien welke planten en dieren er voorkomen.

Hoe is Ottersaat te bereiken?

Het natuurgebied ligt even boven Oudeschild. Vanaf de IJsdijk heb je het beste uitzicht.