Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ploegpaarden aan de slag op de Oude Buisse Heide

20 mei 2021 | Miranda Fieret

Gestaag wordt de grond omgewoeld op de Oude Buisse Heide. Niet door zwaar materieel, maar door een oude ploeg, getrokken door drie trekpaarden. Deze wijze van ploegen zorgt ervoor dat het bodemleven kan floreren.

ploegen

Drie zware dames spannen bij elke stap hun dikke billen. Tilie, Fenna en Efje, de trekpaarden van Jan van Staaij, trekken op commando de ploeg door de Buisse aarde. De voerman heeft de touwtjes stevig in handen en stuurt het span aan. Het is pittig werk; niet alleen voor de paarden. Je moet een behoorlijke conditie hebben om de ploeg te sturen.

Maar Jan van Staaij doet dit met een belangrijk doel. Deze manier van ploegen is namelijk ideaal voor het bodemleven. Zo aan het oog onttrokken speelt zich veel leven af. Schimmels, bacteriën, pieren, kevers, mollen hebben onder de grond hun leefgebied.

Op landgoed De Oude Buisse Heide zijn zowel nattere als droge stukken grond. Op de natte delen kunnen zware landbouwmachines de grond snel verdichten. Voor het behoud van het bodemleven is deze manier van landbouwbewerking veel beter. Ook wordt er maar heel licht geploegd. Alleen de bovenste laag wordt omgekeerd en de rest van de bodem blijft onberoerd.

De Oude Buisse Heide is een kleinschalig cultuurlandschap waarbij je je even terug waant in de tijd.  Geen monotone landschappen, maar diversiteit in gewassen en kansen voor bijvoorbeeld het akkerviooltje om te bloeien. Natuurmonumenten hoopt ook patrijzen en kwartels terug te zien en wellicht zeldzame soorten als het goudgele bloemetje de korensla.

Jan van Staaij, een telg uit een oud voermannen geslacht, geeft zachtjes en bedaard de commando’s aan het driespan. De ploeg scheurt de aarde open en keert deze. De geur van vers opengereten aarde vermengt zich met de geur van werkende paarden. “Dat ruikt beter als parfum uit Parijs”, aldus voerman Jan van Staaij.

Na het ploegen wordt haver gezaaid op De Oude Buisse Heide. “En wat overblijft wordt volgende winter weer gevoerd aan de paarden. Ouderwetse kringlooplandbouw”, grapt Jan.

 

Miranda Fieret
Miranda Fieret