Nieuws van de boswachter

Onderhoudswerkzaamheden aan fietspad Planken Wambuisweg

30 juni 2022 | Ramona Fredriks

In de week van 4 t/m 8 juli 2022 verricht Natuurmonumenten groot onderhoud aan het fietspad langs de Planken Wambuisweg. Het traject vanaf de N224 tot aan de splitsing met de Nieuw Reemsterlaan zal tijdens de werkzaamheden afgesloten zijn. Op de borden in het gebied staan omleidingsroutes weergegeven.

Onderhoudswerkzaamheden aan fietspad Planken Wambuisweg

Duurzaam herstel

Het traject van circa 1,5 km wordt hersteld op basis van circulaire technieken. Dit houdt in dat zo weinig mogelijk grondstoffen worden verbruikt en grondstoffen worden hergebruikt. Eerst wordt de oude graluxlaag (natuurlijk halfverharding materiaal) van het fietspad gefreesd om dit vrijgekomen materiaal vervolgens als bouwstof her te gebruiken. Na bewerking met een kleine hoeveelheid natuurlijke toevoegingen, zoals natuurlijke kalk, wordt het materiaal gemengd en verdicht om zo het nieuwe fietspad te vormen. 

Door het vrijgekomen materiaal om te zetten naar secundaire bouwstoffen, hoeft er veel minder ‘nieuw’ zand en grind gewonnen en getransporteerd te worden naar de bouwlocatie door zware voertuigen. Deze circulaire manier van werken zorgt voor een enorme besparing op bouwstoffen en leidt tot een lagere CO2- en fijnstofuitstoot. 

Halfverhard fietspad met natuurlijke uitstraling

Omdat het fietspad door kwetsbaar (Natura 2000) gebied loopt, is gekozen voor een goed berijdbaar en onderhoudsvriendelijk halfverhard fietspad met een natuurlijke uitstraling. 

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks
logo