Ga direct naar inhoud

Schiezone

Aan de Schie, tussen Rotterdam en Delft, ligt de Schiezone. Hier wandel je tussen de polderbloemen, kom je de koeien van de boer tegen en stuit je op de archeologische patronen in het landschap.

Kattenstaart in de slootkant

Wat is er gebeurd?

In 2020 hebben er werkzaamheden in de Schiezone plaatsgevonden. Het doel van de werkzaamheden is om meer natuur te creëren in de polder. Om dit mogelijk te maken, is in een groot deel van de polder de waterstand verhoogd en deze fluctueert nu. Hiervoor zijn dammen, duikers en stuwen aangebracht in het gebied. O.a. het hogere waterpeil in de polder zorgt voor meer bloemen en bijen in de polder. De sloten in het gebied zijn voorzien van natuurvriendelijke oevers zodat een vogel als de scholekster hier gemakkelijk een hapje eten kan zoeken.

Om het peil rondom de huizen van de Zweth los te koppelen van de waterstand in de polder, is er een nieuwe sloot gegraven. Zo blijft het waterpeil achter de huizen jaarrond stabiel en heeft de inrichting geen consequenties voor huis en tuin.

Pinksterbloemen in de polder

Natuur & recreatie

Boswachter Stefan Soede van Natuurmonumenten legt uit: “De inrichtingsmaatregelen leggen een basis voor meer natuur in de polder. Goed beheer is hierbij essentieel. De boswachters beheren de polder samen met de boeren. Zo wordt er gemaaid of beweid met koeien. Het land wordt schraler, waardoor verschillende plantensoorten en bloemen de kans krijgen om te groeien.” Er komt dus meer afwisseling in de polder waar de bijen, sprinkhanen en vlinders van profiteren. De insecten trekken op hun beurt meer vogels aan.

Meerkoet in slootkant

Cultuurhistorische waarden

In de Schiezone zijn archeologische resten gevonden, een kreekrug en een oude boerderij. Om deze cultuurhistorische aspecten te bewaren en veilig te stellen, is er een archeoloog aanwezig tijdens de werkzaamheden om aantasting te voorkomen. Zo geniet je ook in de toekomst van bijzondere patronen en kreekrugreliëf in de Schiezone.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsfonds Midden-Delfland.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid