Schiezone

Aan de Schie, tussen Rotterdam en Delft, ligt de Schiezone. Hier gaat Natuurmonumenten samen met Gemeente Rotterdam aan de slag om meer natuur in de polder te creëren. Straks kun je hier een heerlijk wandelen tussen de polderbloemen, kom je de koeien van de boer tegen en stuit je op de archeologische resten van een oude boerderij.

Kattenstaart in de slootkant

Wat gaat er gebeuren?

Het doel van de werkzaamheden is om meer natuur te creëren in de polder. Om dit mogelijk te maken, zal in een groot deel van de polder de waterstand verhoogd worden en gaan fluctueren. Hiervoor zullen dammen, duikers en stuwen worden aangebracht in het gebied. O.a. het hogere waterpeil in de polder zorgt voor meer bloemen en bijen in de polder. De sloten in het gebied worden voorzien van natuurvriendelijke oevers zodat een vogel als de scholekster hier gemakkelijk een hapje eten kan zoeken.

Om het peil rondom de huizen van de Zweth los te koppelen van de waterstand in de polder, wordt er er een nieuwe sloot gegraven. Zo blijft het waterpeil achter de huizen jaarrond stabiel en heeft de inrichting geen consequenties voor huis en tuin.

Pinksterbloemen in de polder

Natuur & recreatie

Boswachter Stefan Soede begeleidt het project vanuit Natuurmonumenten. Hij legt uit: “De inrichtingsmaatregelen leggen een basis voor meer natuur in de polder. Goed beheer is hierbij essentieel. De boswachters zullen de polder samen met de boeren blijven beheren. Zo wordt er gemaaid of beweid met koeien. Het land wordt schraler, waardoor verschillende plantensoorten en bloemen de kans krijgen om te groeien.” Er komt dus meer afwisseling in de polder waar de bijen, sprinkhanen en vlinders van gaan profiteren. De insecten zullen op hun beurt meer vogels aantrekken.

Tijdens de werkzaamheden in de polder zijn de struinpaden niet toegankelijk. “Wanneer de werkzaamheden afgerond zijn, doorkruis je middels een struinroute de hele polder. Helemaal richting Delft! De stalen bruggetjes zorgen voor een oversteek over de sloot naar een volgend perceel”, vertelt boswachter Stefan Soede.

Meerkoet in slootkant

Cultuurhistorische waarden

Eerder hebben wij laten weten dat de werkzaamheden in de Schiezone in september of oktober van 2018 zouden beginnen. De vertraging van de werkzaamheden in de Schiezone kwamen o.a. door het vinden van archeologische resten, een kreekrug en een oude boerderij. Om deze cultuurhistorische aspecten te bewaren en veilig te stellen, is er een archeoloog aanwezig tijdens de werkzaamheden om aantasting te voorkomen. Zo geniet je ook in de toekomst van bijzondere patronen en kreekrugreliëf in de Schiezone.

Aannemer en tijdsplanning

In november 2019 gaan de kranen het gebied in om de werkzaamheden uit te voeren. Markus B.V. neemt de edele taak op zich om dit gebied om te vormen tot natuur. Markus is al bekend in de omgeving en was eerder betrokken bij o.a. de ecopassage.

Naar verwachting wordt het gebied 2 maanden later, begin 2020, opgeleverd. Voor de laatste ontwikkelingen kun je deze website www.natuurmonumenten.nl/schiezone in de gaten houden.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsfonds Midden-Delfland.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo