Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden voor een natuurlijk en gevarieerd bos

16 juli 2020 | Ramona Fredriks

In september zal Natuurmonumenten werkzaamheden uitvoeren om in het naaldbos van natuurgebied de Reeënberg ruimte te maken voor de ontwikkeling van een natuurlijk en gevarieerd bos met meer loofhout. Naaldbomen met een rode markering zullen worden verwijderd.

Naaldbos van de Reeënberg

Op de open plekken die ontstaan valt voldoende licht op de bodem voor de kieming van zaden van kruiden, struiken en bomen, zoals de inlandse eik, berk, lijsterbes en beuk. Zo zal het productiebos zich ontwikkelen tot een meer natuurlijk en gevarieerd bos. Inheemse loofbomen krijgen bovendien meer ruimte om zich te ontwikkelen tot robuuste bomen. 

Daarnaast wordt de vlindercorridor bij de heide uitgebreid, zodat het leefgebied van meerdere soorten vlinders, sprinkhanen, zandloopkevers en ook reptielen zoals de zandhagedis groter wordt. Ook worden op een aantal plekken de rechte lijnen in het landschap aangepast om meer luwte te creëren voor insecten en vogels. Verder is het vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk om de dode lariksen langs het fietspad te verwijderen. 

Er wordt gewerkt volgens de FSC-richtlijnen en de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Zo worden kwetsbare plekken met bijzondere planten en dieren gemeden. Het hout wordt langs de paden gestapeld en later afgevoerd. Het is mogelijk dat je tijdens de werkzaamheden hinder ondervindt. Wij vragen hiervoor om je begrip. Eventuele schade aan de paden wordt na de werkzaamheden hersteld.

 

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks