Nieuws van de boswachter

Baggerwerkzaamheden Zuidereinde

23 februari 2017 | Hanne Tersmette

Vanaf woensdag 1 maart worden er baggerwerkzaamheden uitgevoerd op het Zuidereinde in 's-Graveland.

Baggerwerkzaamheden Zuidereinde

Op diepte brengen van sloten

Natuurmonumenten voert de baggerwerkzaamheden uit in opdracht van Waternet. Het baggeren van de sloot is nodig om deze op diepte te brengen, zodat de waterbergingscapaciteit wordt vergroot. De bagger wordt afgevoerd naar een daarvoor bestemd verwerkingsdepot. Uiteraard worden de werkzaamheden uitgevoerd in nauw overleg met een ecoloog. Ook wordt er zo gewerkt dat dieren een ontsnappingsroute hebben. Andere dieren die niet zo snel verplaatsen, zoals zwanenmosselen worden uit het water gehaald en na de werkzaamheden weer teruggeplaatst.

Hanne Tersmette
Hanne Tersmette
logo