Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedseizoen van start op de Buitenplaatsen

20 maart 2018 | Geeke Remmelts

De lente begint vandaag en dat is de start van het broedseizoen. Sommige vogels broeden nu al of hebben zelfs jongen. Zo legt de bosuil soms al in februari eieren, waarna de eerste jongen in maart op de takken zitten. Het is daarom belangrijk om de vogels nu zo min mogelijk te storen. Hoe langer de oudervogels op het nest zitten, hoe warmer de eieren blijven en hoe sterker de jongen zijn die er straks uitkruipen. Ook op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen zijn er volop broedvogels, zoals zanglijsters, boomklevers, grote bonte spechten en appelvinken.

Appelvink

Niet alleen de vogels, maar ook andere dieren krijgen in deze tijd hun jongen. Reeën, hazen, dassen en andere zoogdieren zijn dan extra kwetsbaar.

Honden aan de lijn

Bijna alle wilde dieren zijn bang voor honden. Ook voor honden die ‘niets doen’. Een das bijvoorbeeld kan een hond op zijn burcht ruiken en durft dan een hele dag en nacht niet naar buiten. Denk aan de jonge dieren en houd honden daarom aan de lijn!

Veel vogels zoeken hun voedsel op de grond. Door verstoring van een hond moeten ze opvliegen. Daardoor eten ze minder en het kost extra energie. Als dit vaak gebeurt, worden de vogels zwakker en verzamelen  ze minder voedsel voor hun jongen. Dat kan leiden tot meer sterfte onder de jonge vogels.

Blijf daarom op de paden en houd je hond aan de lijn. Onze boswachters op de Buitenplaatsen zullen de komende maanden extra aandacht hiervoor hebben en mensen uitleggen waarom de rust voor dieren juist nu zo belangrijk is.

Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven