Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten dringt aan op concrete aanpak stikstofuitstoot

04 februari 2015 | Wilco Meijers

Doel is het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland.

Natuurmonumenten dringt aan op concrete aanpak stikstofuitstoot

Terugdringen van uitstoot

Het doel van de PAS is het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland. Stikstof schaadt de natuur en tast de gezondheid aan van mens en dier. Natuurmonumenten ziet in de PAS een potentieel goed instrument dat voor een daling zorgt van de stikstofuitstoot en tegelijkertijd ruimte biedt voor economische ontwikkelingen. Natuurherstel en bedrijfsontwikkeling kunnen zo hand in hand gaan.

Concrete punten

Op dit moment ligt het ontwerp van de PAS ter inzage in de provincies. Natuurmonumenten wil het Rijk de volgende punten beter uitwerkt in het definitieve programma:

  • Beter aangeven wanneer gesproken kan worden van achterblijvende resultaten (getallen en criteria).
  • Waarborgen dat bij achterblijvende resultaten extra maatregelen worden genomen en/of ontwikkelruimte wordt verkleind.
  • Terughoudend zijn met extra herstelmaatregelen in de natuur als resultaten achterblijven. Dit is vaak niet ecologisch verantwoord.
  • Kaders meegeven aan provincies dat diversiteit in de provincies niet kan leiden tot rechtsongelijkheid.

Deze boodschap heeft Natuurmonumenten verspreid in een brief voor Kamerleden (pdf).

Natuurmonumenten hoopt dat de PAS zorgt voor een structurele verlaging van stikstofuitstoot zodat natuur in Nederland kan herstellen en robuuster wordt.

Wilco Meijers
logo