Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zienswijze Natuurmonumenten uitbreiding Lelystad Airport

12 oktober 2017 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten heeft een zienswijze ingediend op de uitbreiding van Lelystad Airport, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij roepen de staatssecretaris op bij de herindeling van het Nederlandse luchtruim hoogste prioriteit te geven aan het minimaliseren van geluidhinder, behoud en herstel van rust en stilte in natuurgebieden en het voorkomen van botsingen met vogels.

Zienswijze Natuurmonumenten uitbreiding Lelystad Airport

Vanaf april 2019 worden er vanaf de luchthaven extra vluchten uitgevoerd. Het ministerie heeft een consultatie geopend over het ontwerp van de aanvliegroutes van Lelystad Airport op het luchtruim. Natuurmonumenten ziet rust en stilte als onmisbare waarden in ons drukke land, die zeker rondom natuurgebieden veiliggesteld dienen te worden. Daarom roepen wij namens onze achterban de staatssecretaris op uiterst behoedzaam om te gaan met de belangen van natuur en landschap. En bij de besluitvorming over de herindeling van het luchtruim een transparant en participatief proces te volgen.

Lees hier onze zienswijze

Update 17-10-2017

Uit een brief die staatssecretaris Dijksma onlangs aan de Tweede Kamer stuurde, blijkt de milieueffectrapportage (MER) op onderdelen fouten te bevatten. In delen van het vliegtraject blijkt meer sprake van geluidsoverlast te zijn dan eerder was berekend. De staatssecretaris heeft aangegeven de berekeningen in de MER te laten corrigeren. Ze verwacht niet dat er een nieuw milieueffectrapport moet komen.

Natuurmonumenten is hier verbaasd en kritisch over. Bij dit soort ingrijpende besluitvorming is het van het grootste belang dat onderliggende informatie correct en volledig is. We zien de nieuwe berekeningen tegemoet en zullen deze kritisch beoordelen. Als blijkt dat vliegtuigen voor significant meer geluidsoverlast boven natuurgebieden zorgen dan eerder was berekend, zullen we hierop actie ondernemen. We wachten de uitkomsten van aanvullend onderzoek af voordat we bepalen hoe we daar precies mee omgaan.

Natuurmonumenten