Ga direct naar inhoud
Nieuws

Start boswerkzaamheden Breukberg Schinveld

13 januari 2017 | Bianca de Craen

In het bos aan de bovenkant van de Breukberg in Schinveld staan er teveel bomen dicht op elkaar. Natuurmonumenten gaat het bos daarom uitdunnen.

Start boswerkzaamheden Breukberg Schinveld

Het bos aan de bovenkant van de Breukberg grenst aan de Bouwbergstraat, de Heerenweg en de Emmastraat in Schinveld en bestaat voornamelijk uit naaldbomen. Hier staan teveel bomen dicht op elkaar en is er door onderlinge concurrentie zelfdunning ontstaan wat een onstabiel en mogelijk gevaarlijk bos op kan opleveren. Vorig jaar is dan ook besloten om een bos dunning uit te zetten. Tijdens het blessen van de bomen is de dennenscheerdersziekte vastgesteld. Daarop heeft Natuurmonumenten het blessen aangepast. Op korte termijn, nog voor de start van het broedseizoen, gaat Natuurmonumenten de rood gebleste bomen kappen. Door dit bos uit te dunnen krijgen de loofbomen in dit bos meer kans om uit groeien en zo ontstaat een gevarieerd en veilig bos voor de toekomst. De mooie zware dennen blijven behouden. Bij de werkzaamheden gebruiken we groot materiaal en het gebied zal daarom een werkterrein zijn en de paden zijn dan gedeeltelijk afgesloten. De werkzaamheden starten vrjdag 27 januari en nemen een korte periode in beslag. Naderhand worden recreatieve voorzieningen indien noodzakelijk weer hersteld. Heeft u vragen neem dan contact op met Natuurmonumenten Zuid-Limburg T. 045-521 25 22.

Het belang van bosonderhoud

Om een bos gevarieerd en veilig te houden voor zowel de bezoekers als de bewoners van het bos (dieren en planten) is het van belang dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Het bos bovenaan de Breukberg bestaat onder andere uit grove den. De gewenste boomsoorten die in een goed en gevarieerd bos horen, zoals eik, berk en vuilboom, staan er ook, maar krijgen door het gesloten kronendek weinig licht en geen kans op verjonging. Door bos te dunnen komt er meer licht en ontstaan er kansen voor deze loofbomen. En zogenaamde toekomstbomen zoals mooie zware dennen en inlandse eiken krijgen meer plaats doordat zwakke, onderontwikkelde bomen worden verwijderd. Na de uitdunning die Natuurmonumenten gaat uitvoeren, zal er een gemengd loofbos ontstaan. Het is absoluut niet de bedoeling al het naaldhout uit dit mooie bos weg te halen.

Schorskever doodt dennen

De dennenscheerder is een schorskever en brengt aan dennenbomen grote schade toe doordat de vochtvoorziening geblokkeerd wordt. De larve van deze schorskever maakt namelijk eerst een gaatje in de buitenste schorslaag van een den en vreet zich dan door het zachte weefsel. Hierdoor maken de larven een gangenstelsel waardoor de boom vervolgens doodgaat. De kevers leven van de sapstroom in de levende boom, bij sterven of kappen van de boom gaan de kevers zich daarom verwijderen. Tijdens het blessen is deze kever ontdekt en waren we genoodzaakt om de bomen die al verder besmet waren te blessen waardoor we andere keuzes hebben moeten nemen. Niet alle bomen die aangetast zijn gaan dood maar het heeft onze kijk op het bos aangepast. Dennenscheerder komt voor in heel Nederland en slaat in opstanden grove den die te laat gedund zijn en onderhevig zijn aan verdroging. We houden na de dunning de opstand nauwlettend in de gaten.

Bianca de Craen
Bianca de Craen